Harjoitustehtäviä

Harjoitusoppaat I Harjoitusvideot

Mediakasvatus on paljon muutakin kuin medialukutaitoa ja tablettien käyttöä. Se on kriittistä ajattelua, kykyä hakea itse tietoa ja muodostaa sen pohjalta oma mielipide. Se on kykyä saada oma ääni kuulluksi. Siinä sivussa on mahdollista oppia myös rohkeutta ja ryhmätyötaitoja.
Nuorten Ääni -toimituksen oppaisiin on koottu harjoituksia muun muassa koulujen ja nuorisotalojen mediakasvatuksen tueksi. Oppaiden harjoituksia saa hyödyntää vapaasti.

Pidä silmät auki – Jutuntekijän opas

Tämän oppaan käytännöllisten harjoitusten avulla voi opetella toimittajan työtä. Materiaalin ydin ovat harjoitukset, joiden avulla voi käydä läpi koko juttuprosessin ideoinnista tiedonhankintaan, jutun rakentamiseen ja faktantarkistukseen. Materiaalia voi hyödyntää sekä osana opetusta että nuorisotyössä.

Valtaosin harjoitukset tehdään pienryhmissä. Paitsi jutun tekemisen taitoa, harjoitukset opettavat myös ryhmässä toimimista ja vahvistavat uskallusta kertoa näkemyksensä ja ottaa kantaa.

Materiaali on tuotettu yhteistyössä Sanomalehtien Liiton kanssa.

Voit ladata oppaan täältä.

Matkaopas toimittamiseen

Tämä opas on tarkoitettu matkansa alussa oleville toimittajille. Sinulle innokkaalle, joka haluat muuttaa maailmaa, ja Sinulle uteliaalle, joka haluat kysyä yhä uudestaan: ”Miksi?”

Toimittajilta vaaditaan mielikuvitusta, kykyä innostua ja tietysti rakkautta kieltä ja sanoja kohtaan. Ammattitaito syntyy työtä tekemällä, mutta jotakin voi oppia myös lukemalla. Toivon, että tämä matkaopas toimittamiseen auttaa Sinua pääsemään lähemmäksi tavoitettasi.

Voit ladata oppaan täältä.

Uteliaammin, rohkeammin, hauskemmin!

Utealiaammin, rohkeammin, hauskemmin! on kokoelma työmenetelmiä, jotka kutsuvat muuttamaan mediaa ja maailmaa.

Harjoituksissa opitaan toimittajan työtä: ajattelemista, havainnointia, haastattelemista, kirjoittamista ja kuvaamista. Samalla tutustutaan ryhmän jäseniin ja tehdään päätöksiä yhdessä.

Opas on tarkoitettu nuorten ryhmille ja niiden ohjaajille. Se sopii media- ja demokratiakasvatuksen tueksi opetukseen ja nuorisotyöhön. Harjoitukset on kehitetty pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -toimituksessa yhdessä nuorten kanssa.

Oppaassa esitellään 29 erilaista menetelmää. Kuusi niistä havainnollistetaan myös videoiden avulla (tarkemmat ohjeet kannattaa lukea oppaasta). Videot tarjoavat välähdyksen siitä, miltä harjoitukset käytännössä näyttävät ja tuntuvat.

Harjoitusvideot

Mielipidemittari

Tehtävässä muodostetaan mielipidejana, jonka avulla käydään keskustelua ennalta päätetyistä aiheista.

Havaintokierros

Kolmen kysymyksen haastattelu

Tehtävässä nuoret tekevät toisistaan asiantuntijahaastatteluja.

Havainnointireportaasi

Tehtävässä yksi nuorista selostaa näkemäänsä ja selostuksen pohjalta ryhmä pohtii objektiivisen raportoinnin merkitystä.

Etusivu uusiksi

Tehtävässä nuoret tuottavat paikallislehden etusivun rajatussa ajassa.

Kuva puuttuu

Avainsanat