Ungdomstjänsternas miljöverksamhet

Är miljövärden viktiga för dig? Vill du hitta en ny hobby? Syftet med ungdomstjänsternas miljöverksamhet är att erbjuda erfarenheter och upplevelser i naturen i form av utflykter, läger, verkstäder och evenemang.

Vårt mål är att möjliggöra sätt och metoder att påverka vår egen miljö, erbjuda miljö-, äventyrs- och lägerverksamhet, stödja ungdomars självständiga verksamhet för miljön och att erbjuda information.

Vi erbjuder också våra lokaler för att ordna egen verksamhet och lägeranvändning för ungdomsgrupper och skolklasser. I våra lokaler finns Wempaimisto som lånar ut utflyktsutrustning, där personer under 29 år avgiftsfritt kan låna ryggsäckar, skidor och trangior för eget bruk.

Mer information:

ymparistotila@hel.fi
IG: ymparistotila
Nuorten Ympäristötila
Nuorten.Helsinki/Ymparistotoiminta

Presentation av partnerenheten:

Har du och din kompis en idé som ni vill förverkliga? Behöver ni pengar eller annat stöd?

Ungdomstjänsternas partnerenhet stöder medborgaraktivitet bland unga i Helsingfors. För ungdomsgrupper har partnerenheten ungdomsgruppernas projektunderstöd Sponssi. Man kan få 100–3 000 € i Sponssiunderstöd. Kontakta oss om du blev intresserad så berättar vi gärna mer!

Partnerenhetens uppgift är att förutom ungdomsgrupper även stödja nya och gamla ungdomsorganisationer i Helsingfors och att främja verksamhetsförhållandena för ungdomsgrupper och föreningar i Helsingfors. Så kontakta oss också om du har några frågor om ungdomsföreningars understöd, partnerskap eller samarbete.

Mer information:

liisa.remes@hel.fi, tuulia.saves@hel.fi
Ungdomsverksamhetens understöd
Ungdomsgruppernas projektunderstöd Sponssi

Presentation av projektet Satakolkyt

Helsingfors har en 130 kilometer magnifik strandlinje vid Östersjön som är öppen för alla. Projektet SATAKOLKYT uppmuntrar helsingforsbor i alla åldrar att gå till stranden och samtidigt plocka skräp från den.

Ursprungligen kom idén till projektet från ungdomar som är oroliga för att naturen skräpas ned. Att plocka skräp har stor inverkan på Östersjöns välbefinnande, så en utflykt till stranden är ett konkret och samtidigt roligt sätt att påverka och göra miljöåtgärder. Varje skräp som plockas från stränderna är ett steg mot ett renare Östersjön!

Det är lätt att delta

Under kampanjen som började 2019 har tusentals personer redan blivit entusiastiska över att delta i hela stadens gemensamma städtalko. Man kan åka till stranden ensam, med kompisar, arbetskamrater, en skolklass eller med vilken grupp som helst.

Den interaktiva kartan på webbplatsen Satakolkyt.fi visar vilka stränder som redan har blivit städade och vilka som är ostädade. Vem som helst kan ordna ett eget strandtalko och rapportera det på kartan. Färgen på den städade stranden på kartan ändras och städteamets namn visas. Skräptänger och skräppåsar kan behändigt lånas från biblioteken närmast stränderna.

Så gå också du och njut av stranden och gör samtidigt något gott både för dig själv och vår gemensamma miljö!

Mer information:

info@satakolkyt.fi
IG: Satakolkyt
satakolkyt.fi

I projektet SATAKOLKYT deltar:

Scouterna i huvudstadsregionen, Helsingfors KFUK, Helsingfors 4H-förening, De gröna unga och Helsingfors stad

Ärligt talat