Nuorten Ääni -toimitus selvitti, mitkä tavat nuorista joutavat menemään ja mitä tapoja päinvastoin kaivataan – selvisi, että nuorten kohtaamiset ovat ”ankeita” ja ”surullisia”

Kulttuurintutkija-kulttuurifilosofi Matti Itkonen kertoo suomalaisen tapakulttuurin löystyneen ja epämuodollistuneen, mikä näkyy myös sukupuoltenvälisen tasa-arvon lisääntymisessä. 

Matti Itkonen on paitsi filosofian myös kasvatustieteen tohtori Jyväskylän yliopistolla. Hän on perehtynyt muun muassa runouteen, fenomenologiaan, kielifilosofiaan ja viimeaikoina erityisesti eurooppalaisen ja suomalaisen (ruoka)kulttuurin ajan henkeen.

Koodiston purkautuminen johtaa myös siihen, että ei olla varmoja, miten tietyissä sosiaalisissa tilanteissa tulisi toimia. Milja Liakan, 17, mukaan nuoret eivät enää kohdatessa kättele vaan pitävät ”hyvän metrin etäisyyden ja moikkaavat.” 

”Sukupolveni oli koronapandemian aikana varttuvassa iässä, niin uskon, että se on vaikuttanut tosi paljon tähän tervehtimis- ja tapakulttuuriin”, Liakka kertoo. 

Haastatellut nuoret ja fenomenologi Matti Itkonen pitävät syntipukkina kohtaamisten kylmentymiselle koronapandemian lisäksi myös muun muassa sosiaalista mediaa. Siellä voi Itkosen mukaan viestiä säilyttäen välin toiseen, kun taas kasvotusten usein hylätään oma asema ja mietitään kohtaamistilanne etukäteen. Hän lisää, että samaan tilaan voi tulla medioituneeksi olematta fyysisesti paikalla.

”Filosofin näkökulmasta läsnäolon käsite on muuttunut kokonaan”, filosofi Matti Itkonen pohtii.

Nuorten Ääni -toimitus aloitti jutunteon joulukuussa 2023 lehtimies Eino Nummirannan ideointikokouksessa nousseesta havainnosta.

Julian Remes”, Nummiranta sanoo sydämellisesti viitaten Helsingin medialukion filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajaan.

Tapakulttuuri on yksi Remeksen kursseilla käsiteltävistä aiheista. Mielenkiinto heräsi, kun filosofi Julian Remes pohti tunnillaan suomalaista pidättäytyväistä tapakulttuuria verraten sitä omakohtaisiin kokemuksiinsa muun muassa espanjalaisesta tapakulttuurista.

Lue koko juttu Helsingin Sanomain numerosta 65/2024 tai verkosta (maksumuuri).

Olli Malankin

Avainsanat