Nuorten Ääni -toimituksen ja Apu-lehden projektissa tarvittiin myös someosaamista

Vuoden 2022 syksyllä Nuorten Ääni -toimitus sopi yhteistyöstä Apu-lehden kanssa. Toimituksen tehtävänä oli luoda kokonainen lehti, jonka tueksi valmisteltiin myös nuorten tekemä somekampanja.

Viikon mittainen kampanja koostui 14 tavallisesta postauksesta. Lisäksi tehtiin noin 40 tarinapostausta. Julkaisut voi jakaa karkeasti kahteen eri tyyppiin: osa postauksista julkaistiin pelkästään NÄT:in Instaan ja osa taas sekä Avun että NÄT:in Instagram-tileille. Lisäksi myös tarinapostaukset voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin. Osa postauksista oli repostauksia ja osa taas uutta sisältöä. 

Sisällöt oli monentyyppisiä. Osa esitteli lehteen tulevia juttuja. Teimme gallupin, jossa halusimme kysyä etenkin nuorten mielipiteitä Apu-lehdestä. Teimme myös sketsisarjan, jossa yritimme selvittää missä eri tilanteissa voi tarvita “Apua”.  

Lehden kansijutun somemainos. Artikkelissa haastateltiin toimittaja Ina Mikkolaa.

Storypostauksia oli myös monenlaisia. Oli uusia juttuja esitteleviä postauksia, repostauksia ja myös täysin ainutlaatuista sisältöä, kuten tietovisa lehden faktoista ja mahdollisuus antaa palautetta projektista. 

Postausten ja storypostausten tekemiseen hyödynnettiin vahvasti Canva-sovellusta. Suurempiin kokonaisuuksiin, kuten sketsisarjaan ja gallupin tekemiseen osallistui myös muita toimituksen jäseniä projektin somevastaavan lisäksi. Näitä suunniteltiin, kuvatiin ja editoitiin n. 2-3 kuukautta ennen lehden julkaisua.

Kaiken kaikkiaan sosiaalisen median kampanjan voi nähdä menestyksekkäänä. Se herätti kiinnostusta ja sai Nuorten Ääni -toimituksen sekä Avun Instagrameja enemmän näkyviin. Kampanjan aikana tileillä kävi yhteensä yli 2500 käyttäjää. Kampanja toi myös esille lehden ja toimituksen arvoja.

Somevastaavan tehtävä oli erittäin monipuolinen. Somevastaavana olin vastuussa lehden mainostuksesta ja ilmeestä. Sain olla luova ja toteuttaa omia sekä muiden hyviä ideoita. Projektissa vaadittiin yleisesti paljon koordinaatiota Apu-lehden kanssa, eikä sosiaalinen media ollut tästä poikkeus. Avun ja Nuorten Ääni -toimituksen yhteispostaukset tehtiin Instagramin uudella yhteispostaus-työkalulla, joka mahdollistaa saman postauksen julkaisemisen kahdelle tilille yhtä aikaa.

Daniel Nikkar, Nuorten Ääni -toimitus

Avainsanat