Nuoren mielenterveys vaikuttaa minäkuvan kehittymiseen

Toimituksessa tehtiin viime keväänä mielenterveyteen keskittyvä juttusarja. Tässä artikkelissa lähtökohtana pidettiin mielenterveyden häiriöiden aiheuttamia stigmoja. Kun näkökulmaa vielä terävöitettiin löysimme myös aiheesta vähemmän puhutun näkökulman nuorten identiteetistä ja minäkuvasta.

Juttuprojekti lähti käyntiin nopeasti. Haastattelimme nuorta, joka kertoi meille omia kokemuksiaan mielenterveysdiagnoosin vaikutuksesta minäkuvaan. Lisää perspektiiviä saimme asiantuntijalta, joka avasi erityisesti nuorten kohdalla tapahtuvaa mielenterveysdiagnoosin sekoittumista omaan identiteettiin. Jutun myöhemmässä vaiheessa päädyimme haastattelemaan vielä mielenterveydestä somessa puhuvaa nuorta aikuista, joka osasi avata tuntemuksiaan diagnoosin vaikutuksesta omaan identiteettiin nuorempana ja miten tämä suhde on muuttunut aikuisuuteen siirryttäessä.

Uskomme valitsemamme näkökulman olevan tärkeä osa nuorten mielenterveyttä koskevaa keskustelua. Juttua tehdessämme opimme kuinka löytää haastateltavia sekä kartutimme muita toimittajalta vaadittavia taitoja. Vaikka juttu lähti käyntiin nopeasti, viimeistelyvaihe venyi odotettua pidemmäksi. Siitä huolimatta saimme mielestämme aikaiseksi asianmukaisen ja toimivan artikkelin.

Voit lukea Helsingin Sanomien artikkelin tästä

Fanni Niskala, Nuorten Ääni -toimitus


Avainsanat