Mielenterveydestä puhutaan nyt enemmän kuin koskaan ennen – nuorten mukaan vaikenemisen aika on ohi

Viime keväänä toimituksessa pureuduttiin tärkeään ja pinnalla olevaan aiheeseen. Kaikki jutturyhmässämme olivat panneet merkille, että keskustelu mielenterveysongelmien ympärillä on viime aikoina vilkastunut niin mediassa kuin arkielämässäkin. Juttuprojektimme ydinajatukseksi nousi nopeasti se, voisivatko aikaisempaa avoimemmat nuoret vihdoin rikkoa kauan vallinneen vaikenemisen ilmapiirin mielenterveyden osalta.

Tämän ydinajatuksen pohjalta jutun rajaus alkoi jalostua. Haastattelimme pariakin nuorta, jotka kertoivat omassa arjessaan puhuvansa aktiivisesti mielenterveydestä. Toista näkökulmaa juttuun saatiin mielenterveysongelmaa avoimesti käsittelevän romaanin kirjailijalta, joka pohti myös oman, jo aikuistuneen sukupolvensa suhtautumista mielenterveyteen. Jutun täydensi asiantuntijan näkemys huomaamastamme ilmiöstä.

Vaikka mielenterveys onkin nykyään vahvasti tapetilla, uskon meidän löytäneen raikkaan ja sopivan toiveikkaan tulokulman aiheeseen. Opimme jutun teossa etsimään haastateltavia ja ottamaan heihin yhteyttä. Taidot karttuivat myös haastattelemisessa, artikkelin rakentamisessa ja tekstin hiomisessa. Lopputulos on prosessin kommelluksista huolimatta toimiva ja johdonmukainen.

Voit lukea Helsingin Sanomien artikkelin tästä

Aura Virkkunen, Nuorten Ääni -toimitus

Avainsanat