Helsingin kaupunki otti käyttöön uuden mallin apua tai tukea tarvitsevien lasten ja nuorten havaitsemiseen – Nuorten Ääni -toimitus nostaa esiin myös nuorten omia ratkaisuehdotuksia

Viime keväänä ideoidessamme juttuaiheita mielenterveyteen liittyen, esiin nousi koulujen suhtautuminen nuorten mielenterveysongelmiin. Meitä kiinnosti erityisesti, kuinka peruskouluissa tuetaan ja autetaan mielenterveysongelmien kanssa kamppailevia lapsia ja nuoria.

Hetken tutkimisen jälkeen huomasimme, että Helsingin kaupunki on ottamassa käyttöön uutta CA-mallia, jonka tavoitteena on tukea nuorten mielenterveyttä.

Päätimme lähestyä aihetta tästä näkökulmasta. Haastateltavat oli melko helppo löytää ja haastattelut saatiin toteutettua nopeasti. Jutun tekeminen sujui muutenkin hyvin ja saimme tuotua esiin ongelmien lisäksi myös nuorten ehdottamia ratkaisuehdotuksia siihen, miten koulu voisi kuunnella meitä ja tukea mielenterveyttämme paremmin.

Voit lukea Helsingin Sanomien artikkelin tästä

Edit Hustad, Nuorten Ääni -toimitus

Avainsanat