Työ- ja harjoittelupaikat nuorille

Jussi Hellsten

Tältä sivulta löydät Helsingin kaupungin nuorille suunnatut kesätyöt sekä eri alojen korkeakouluharjoittelu-, työharjoittelu- ja oppisopimuspaikat. Kaupungin kesätyöpaikat 16–17-vuotiaille tulevat hakuun 6.–27.2.

Kaikki Helsingin kaupungin avoimet työpaikat löytyvät osoitteesta hel.fi/rekry Tietoa lyhyistä keikkatöistä 15 vuotta täyttäneille nuorille löytyy täältä. Onko sinulla Kesäseteli? Kesäseteliläisille kohdennetut työpaikat löytyvät täältä.

  Määräaikainen työsuhde, Harjoittelu

  Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Kehittämispalvelut, Palvelukokonaisuuksien projektitoiminnan tuki

  Palvelussuhde

  Harjoittelun kesto 2-3 kuukautta ajoittuen 8.1.2024 - 31.5.2024 väliselle ajalle.

  Haku päättyy

  05.12.2023 Klo 16:00

  Työpaikan osoite

  Työpajankatu 8, 00580

  Oletko kiinnostunut varhaiskasvatuksen pedagogiikan kehittämisestä? Oletko ruotsinkielentaitoinen? Tarjoamme mahdollisuutta suorittaa kasvatustieteen/varhaiskasvatuksen maisterivaiheen hallinnon ja kehittämisen harjoittelun Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kehittämispalveluissa.

  Etsimme projektitiimiimme korkeakouluharjoittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen luomaan uudenlaista digitaalista alustaa, joka edistää osaamisen jakamista ja toimintakulttuurin kehittämistä inklusiiviseen pedagogiikkaan liittyen. Digitaalinen alusta rakennetaan osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa inklusiivisen toimintakulttuurin ja lapsen tuen kehittämistyötä Helsingin varhaiskasvatuksessa.

  Harjoittelijana pääasiallinen tehtäväsi on kerätä ja dokumentoida alustalle Helsingin ruotsinkielisistä päiväkodeista inklusiivisia pedagogisia käytänteitä esim. kuvina, videoina, teksteinä tai äänitiedostoina. Valokuvaamisessa ja videoinnissa apunasi on toimialalla työskentelevä mediatuottaja.

  Harjoittelusi aikana pääset myös tutustumaan varhaiskasvatuksen inklusiivisen toimintakulttuurin ja lapsen tuen kehittämistyöhön laajempana kokonaisuutena sekä työskentelemään myös muiden kehittämistyöhön liittyvien työtehtävien parissa.

  Työskentelet tiiviisti osana kehittämistyöstä vastaavaa projektitiimiä. Projektitiimi perehdyttää sinut työhön ja tukee työtäsi. Yksi tiimin projektisuunnittelijoista nimetään harjoittelusi ohjaajaksi. Esihenkilönäsi toimii Palvelukokonaisuuksien projektitoiminnan tuki -yksikön päällikkö.

  Korkeakouluharjoittelijan tulee olla soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelija. Emme edellytä yliopiston harjoittelutukea. Harjoittelun kesto voi olla 2-3 kuukautta ja ajankohta voidaan sopia joustavasti omien toiveidesi pohjalta, ajoittuen 8.1.2024 - 31.5.2024 väliselle ajalle. Mainitsethan hakemuksessa, mihin ajankohtaan toivot harjoittelusi sijoittuvan.


  Edellytämme, että sinulla on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännöksen (75 §) mukaisesti kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettajan tai sosiaalikasvattajan tutkinto (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005).

  Lisäksi edellytämme erinomaista ruotsin kielen taitoa sekä hyvää suomen kielen taitoa, koska työsi tapahtuu hallinnon kehittämispalveluiden yksikössä, jossa suomen kieli on pääasiallinen työkieli.

  Luemme eduksi oma-aloitteisuuden, vahvat yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä ymmärryksen inklusiivisen toimintakulttuurin periaatteista varhaiskasvatuksessa.

  Jos kiinnostuit, vastaamme mielellämme kysymyksiisi.

  Määräaikainen työsuhde, Harjoittelu

  Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala, Terveys- ja päihdepalvelut, Suun terveydenhuolto

  Palvelussuhde

  5.2.2024 - 5.5.2024

  Haku päättyy

  11.12.2023 Klo 16:00

  Työpaikan osoite

  Rautalammintie 2 3.krs, 00550

  Haluamme edistää ulkomailla hammaslääkärin tutkinnon suorittaneiden pätevöitymistä toimimaan ammatissaan Suomessa.

  Tarjoamme harjoittelupaikkaa kolmelle EU/ETA-alueen ulkopuolella hammaslääkärin tutkinnon suorittaneelle henkilölle. Kevään 2024 harjoittelupaikat jaamme hakumenettelyn kautta.

  Haastattelut pidetään ryhmähaastatteluina maanantaina 18.12.2023 klo 12-16 Helsingissä. Tarkempi paikka ilmoitetaan haastatteluun kutsuttaville.

  Suunniteltu harjoitteluaika on 5.2. - 5.5.2024.

  Hammaslääkäriharjoittelijana saat monipuolisen kuvan Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon toiminnasta ja pääset tutustumaan perusterveydenhuollon hammashoitoloiden toimintaan. Harjoittelu suoritetaan Helsingin kaupungin hammashoitoloissa ja yhteistyössä muiden hammaslääkäriharjoittelijoiden kanssa. Harjoittelujakso suoritetaan yleensä kolmessa eri hoitolassa ja harjoittelupaikat ilmoitetaan valinnan yhteydessä.

  Hammaslääkäriharjoittelijana et voi vielä toimia terveydenhuollon laillistettuna ammattihenkilönä, etkä siten voi hoitaa potilaita itsenäisesti. Noudatamme sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) antamaa ohjeistusta harjoittelujakson sisällöstä. Harjoitteluajalta ei makseta palkkaa.


  Kelpoisuusehdot:

  Edellytämme riittävää suomen kielitaitoa (sekä suullinen että kirjallinen). Tämä osoitetaan todistuksella yleisestä kielitaitotestistä (YKI-testi) sekä haastattelun yhteydessä. Samassa todistuksessa kaikkien osa-alueiden tulee olla vähintään arvosanalla 3.

  Harjoittelijalla tulee olla Valviran antama päätös tutkinnon hyväksymisestä.

  Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

  Tartuntatautilaki (1227/2016) 55§ velvoittaa työnantajaa vaatimaan työntekijältä tuberkuloosiselvityksen.

  Määräaikainen työsuhde, Harjoittelu

  Tarkastusvirasto

  Palvelussuhde

  Kolmen kuukauden harjoittelujakson aloitus ajoittuu helmikuulle 2024. Tarkemmasta aloitusajankohdasta sovitaan erikseen.

  Haku päättyy

  15.12.2023 Klo 15:00

  Työpaikan osoite

  Sörnäistenkatu 1, 00580

  Helsingin kaupungin tarkastusvirasto hakee alkuvuodeksi 2024 korkeakouluharjoittelijaa avustaviin tilintarkastus- ja arviointitehtäviin. Tarkastusvirastossa harjoittelijan työtehtävät voivat sisältää muun muassa tilinpäätöksen tase-erittelyjen, palkkakirjanpidon ja myynnin katkon tarkastamista. Arviointitehtävät voivat olla esimerkiksi sitovien tavoitteiden toteutumisen arviointia, haastatteluihin osallistumista ja aineistojen analysointia.

  Tehtävän kelpoisuusehto:

  Opiskelija suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa.

  Harjoittelijaksi haetaan opintojen loppuvaiheessa olevaa tarkkaa ja aikaansaavaa opiskelijaa, joka on kiinnostunut tilintarkastuksen ja tuloksellisuusarvioinnin tehtävistä julkisella sektorilla.

  Eduksi luetaan:

  Perehtyneisyys tilintarkastukseen ja arviointiin.