Kouluissa ja oppilaitoksissa selvitetään tyytyväisyyttä ruokapalveluihin

Palvelukeskus Helsinki selvittää yhdessä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa tyytyväisyyttä koulujen ja oppilaitosten ruokapalveluihin 25.10. – 5.11.2021 välisenä aikana. Kysely toteutetaan kaikissa niissä Helsingin noin 140 koulussa ja oppilaitoksessa, joissa Palvelukeskus Helsinki tuottaa ruokapalvelua. Yhteensä toimipaikoissa ruokailee yli 40 000 oppilasta ja lisäksi koulun henkilökuntaa.

– Toivomme saavamme kyselyyn mahdollisimman paljon vastauksia. Vastaamalla voi vaikuttaa ruokalistan kehittämiseen sekä kouluruokailuun kokonaisuutena. Aiempien vuosien tulosten perusteella olemme muun muassa käynnistäneet kouluravintoloiden viihtyisyyttä kehittävän projektin sekä tehneet monia toimipaikkakohtaisia kehitystoimenpiteitä, kuten monipuolistaneet salaattipöydän tarjontaa tai satsanneet lisää asiakaspalveluun, kertoo suunnittelija Maarit Ojaluoma.

Linkki koulu- ja oppilaitoskyselyyn löytyy Wilmasta rehtorin välittämänä tai omasta koulu- tai oppilaitosravintolasta.

Avainsanat