Job’d Helping

Job’d Helping tukee kotona asuvien vanhusten toimintakykyä ja tuo apua ikäihmisten yksinäisyyteen.

Toiminnassa ikäihminen saa seurakseen nuoren joka käy hänen luonaan esimerkiksi kerran viikossa 2–3 tuntia kerrallaan. Nuoren käydessä ulkoillaan, käydään kaupassa, juodaan kahvit tai ihan vain jutellaan. Toiminta tapahtuu ikäihmisen ehdoilla ja on maksutonta. Palvelua on kehitetty yhdessä Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n kanssa. Ikäihmisiä otetaan mukaan tällä hetkellä veteraanipiirin sekä ikäihmisten kanssa työskentelevien ammattilaisten ohjaamana. Palvelua kehitetään ja laajennetaan parhaillaan.

Job’d tekee yhteistyötä myös palvelutalojen kanssa mahdollistaen ikäihmisten ulkoilun sekä osallistumisen esimerkiksi alueen tapahtumiin. Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä ole

Seniori ja jJob'd avustaja yhdessä kirkossa

Job’d Helping on tukenut yhden vanhemman perheiden voimavaroja, vanhempien jaksamista ja osallisuutta sekä lasten harrastamista. Helpotusta yksinhuoltajien arkeen on tuotu tarjoamalla lastenhoitoapua joka mahdollistaa vanhempien osallistumisen tilaisuuksiin ja harrastuksiin sekä saattamalla lapsia harrastuksen pariin silloin kun vanhemmalla ei ole ollut siihen mahdollisuutta. Nuoret ovat puolestaan saaneet hyvää työkokemusta lastenhoidosta kokeneiden ammattilaisten opastamana. Yhden vanhemman perheitä tukevien toimintojen kehittämisessä yhteistyökumppanina on ollut Pienperheyhdistys ry . Tämä yhteystyö mahdollistaa edelleen lastenhoidon sekä nuorten työkokemukset mm. pormestarin asukasilloissa.