Job’d Helping

Job’d Helping tukee kotona asuvien vanhusten toimintakykyä ja tuo apua ikäihmisten yksinäisyyteen.

Ikäihminen saa seurakseen nuoren joka käy hänen luonaan esimerkiksi kerran viikossa 2–3 tuntia kerrallaan. Nuoren käydessä ulkoillaan, käydään kaupassa, juodaan kahvit tai ihan vain jutellaan. Toiminta tapahtuu ikäihmisen ehdoilla ja on maksutonta. Palvelua on kehitetty yhdessä Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry:n kanssa. Ikäihmisiä otetaan mukaan tällä hetkellä veteraanipiirin sekä kaupungin kotihoidon idän palvelualueen kautta. Palvelua kehitetään ja laajennetaan parhaillaan.

Job’d tekee yhteistyötä myös palvelutalojen kanssa mahdollistaen ikäihmisten ulkoilun sekä osallistumisen esimerkiksi alueen tapahtumiin.

Seniori ja jJob'd avustaja yhdessä kirkossa

Job’d Helping tukee yhden vanhemman perheiden voimavaroja, vanhempien jaksamista ja osallisuutta sekä lasten harrastamista. Helpotusta yksinhuoltajien arkeen tuodaan tarjoamalla lastenhoitoapua joka mahdollistaa vanhempien osallistumisen tilaisuuksiin ja harrastuksiin. Nuoret puolestaan saavat hyvää työkokemusta lastenhoidosta kokeneiden ammattilaisten opastamana. Mallin kehittämisessä yhteistyökumppanina on Pienperheyhdistys ry.