Job’d Events

Job’d events mahdollistaa tapahtumille paikallisten nuorten palkkaamisen avuksi tapahtumien järjestämiseen.

Työllistämällä nuoren tapahtumaan tapahtumanjärjestäjä tarjoaa nuorelle tärkeän työkokemuksen, joka lisää hänen osaamistaan ja edesauttaa nuoren pääsyä työelämään. Tapahtumanjärjestäjät saavat puolestaan tapahtumiinsa innokasta työvoimaa ja lisäkäsiä avustaviin tehtäviin. Lopputulemana Helsingissä koetaan entistäkin sujuvammin toteutettuja, kaupunkilaisia ilahduttavia tapahtumia.

Helsingissä tapahtumia järjestävillä tahoilla on mahdollisuus tarjota nuorille ensimmäisiä työkokemuksia tapahtumissaan. Tapahtumanjärjestäjälle lisätyövoima on maksutonta. Halukkaat tapahtumanjärjestäjät ilmoittautuvat hakemuslomakeella.

Työtehtäviä tarjoavana tahona voi olla järjestö, yritys tai yksityishenkilö. Tapahtumanjärjestäjän tulee ilmoittaa kiinnostuksensa tarjota nuorille työtä mahdollisimman ajoissa, neljä (4) viikkoa ennen tapahtumaa. Myös lähempänä tapahtumaa voi olla yhteydessä ja tiedustella ehtiikö vielä mukaan.

Hakemuksen perusteella arvioidaan onko tapahtumassa sopivia tehtäviä nuorille. Mukaan valitut tapahtumajärjestäjät saavat tämän jälkeen tarkemmat käytännön ohjeet. Palkkauksessa käytetään apuna helppokäyttöistä sähköistä sovellusta jolla tapahtumanjärjestäjä saa itse valita työntekijät yli 1000 nuoren joukosta.