Tule tekemään Helsingistä parempi kaupunki!

Ruuti on helsinkiläisten nuorten vaikuttamisjärjestelmä, joka huomioi nuorten monimuotoisuuden ja luo erilaisille nuorille mahdollisuuksia edistää tärkeiksi kokemiaan asioita heille itselleen ominaisella tavalla. Ruudin toiminta on suunnattu pääosin 13–17 -vuotiaille.

Ruudin tavoite on, että jokaiselle helsinkiläisellä nuorella on vähintään yksi vaikuttamisen kokemus vuodessa.

Toimintaa ohjaavat viisi toimintaperiaatetta:

  1. vaikuttamisen ja osallisuuden taitojen oppiminen
  2. tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
  3. toisten hyväksi toimiminen
  4. alueellisuus
  5. yhdessä tekeminen sekä osallistumisen monimuotoisuus

Miten voit osallistua?

Ruuti on nuorten näköistä toimintaa. Ruuti elää ja muuttuu nuorten ja kaupungin mukana. Ruudin toimintaa ovat esimerkiksi nuorten osallistuva budjetointi RuutiBudjetti, Helsingin nuorisoneuvosto, nuorten aloitejärjestelmä, nuorten projektiavustukset, Nuorten Ääni –toimitus sekä koulujen ja oppilaitosten oppilas- ja opiskelijakuntatoiminta.

Ketkä Ruudista vastaavat?

Ruudin suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tiiviissä yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Ruuti-järjestelmä on osa Helsingin osallisuusmallia ja sen toteuttamiseen osallistuvat kaupungin kaikki toimialat.