Kallion lukio

Esittely

Kallion lukio antaa nuorille monipuolisen yleissivistyksen ja erinomaiset mahdollisuudet jatko-opintoihin. Koulussa voi opiskella monipuolisesti kaikkia opetussuunnitelman aineita. Esimerkiksi kielitarjonta on laaja. Kursseja oman koulun tarjottimella on noin 510, joista ilmaisutaitoaineiden kursseja 130. Opiskelijoilla on käytössä myös kampustarjotin. Kampustarjotin on ykköskampuksen yhteinen tarjotin, jolla on Kallion lukion, Helsingin kuvataidelukion, Alppilan lukion ja Helsingin kielilukion yhdessä tarjoamia kursseja. Lisäksi opiskelijalla on käytössä kaupunkitarjotin, jolla kaupungin kaikki lukiot tarjoavat yhdessä kursseja. Kaupunkitarjottimelta löytyy kursseja, joissa on vain vähän valintoja myös kaupunkitasolla, mm. A-venäjä ja joidenkin lyhyiden kielten viimeisiä kursseja. Kalliossa arvostetaan perinteitä ja annetaan tilaa myös luovuudelle ja uusille oivalluksille. Toiminta-ajatus on, että koulussa opiskellaan kriittisesti tietoa, taitoja ja taidetta. Tavoite on kasvattaa opiskelijoistamme monialaisia kulttuurin tekijöitä ja kokijoita. Opiskelijoiden kasvua tuetaan vastuullisiksi yksilöiksi ja yhteisöllisiksi toimijoiksi.

Käyntiosoite
Porthaninkatu 15
00530 Helsinki
Postiosoite
PL 53302, 00099 Helsingin kaupunki