Helsingin yhteislyseo

Esittely

Helsingin yhteislyseo on peruskoulun (luokat 7-9) ja lukion muodostama koulukokonaisuus Kontulassa Itä-Helsingissä. Peruskoulussa on yleisopetuksen lisäksi matematiikan ja kuvataiteen painotettua opetusta ja lukiossa on yleislinjan lisäksi taito- ja taideainelinja (kuvataide, liikunta, musiikki) ja skeittilinja. Helsingin yhteislyseon yläaste on yhteisöllinen ja moniarvoinen koulu. Oppimisen ilo ja valo syntyvät yhdessä tekemisestä ja kasvamisesta. Oppiminen Helsingin yhteislyseossa on tavoitteellista ja tähtää menestykseen jatko-opinnoissa ja elämässä. Tavoitteena on laaja yleissivistys ja hyvän elämän perustaidot. Oppimiseen ja kasvamiseen on myös mahdollista saada apua ja tukea koulun aikuisilta. Yläasteen oppilaita tukevat aineenopettajien lisäksi S2-opettaja, oppilaanohjaaja, laaja-alaiset erityisopettajat, kuraattori, opiskeluvalmentaja, psykologi ja terveydenhoitaja. Oppilaille tarjotaan eri aineiden opetuksen lisäksi ryhmätoimintaa, joka tukee koulunkäyntiä. Tällaisia ryhmiä ovat kansainvälisen yhteistyön ryhmä, oppilasagentit, oppilaskunta, tukioppilasryhmä ja tsemppiryhmät. Nuorilla on mahdollisuus mukavaan toimintaan ja toistensa tapaamiseen myös tuntien ulkopuolella. Helsingin yhteislyseon lukio on kotoisa ja sympaattinen oppimisympäristö Helsingin Kontulassa. Lukioon otetaan vuosittain 100 uutta opiskelijaa. Opiskelijat, opettajat ja koulun muu henkilökunta luovat yhdessä turvalliset puitteet lukion ja ylioppilastututkinnon suorittamiseen. Hyllissä jokaista kannustetaan omana itsenään kohti omia henkilökohtaisia tavoitteita. Pitkän matematiikan ja luonnontieteiden opiskelu sekä etenkin valinnaisten kielten opiskelu on tehokasta pienissä ryhmissä. Yleislinjalla opiskelevista monet opiskelevat pitkää matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa tai ovat kiinnostuneita kielistä. Yleislinjalle otetaan 55 opiskelijaa vuosittain. Reaaliaineiden vastapainoksi Hyllin lukio tarjoaa kolminkertaisen määrän kuvataiteen, musiikin ja liikunnan kursseja tavalliseen lukioon verrattuna. Taito- ja taidelinjalle järjestetään pääsykoe ja sinne otetaan vuosittain 45 opiskelijaa. Taito- ja taideainelinjan tavoitteena on kannustaa läpi elämän jatkuvaan hyvään harrastamiseen eikä niinkään puristaa opiskelijoista liikunnan ja taiteiden ammattilaisia. Hyllissä ei kilpailla toisia vastaan vaan toisten kanssa, yhdessä. Syksyllä 2023 Hyllin lukiossa käynnistyy skeittilinja. Tällä linjalla pääset skeittaamaan maan parhaissa skeittiympäristöissä ja opiskelemaan muita skeittikulttuurin tärkeitä osa-alueita. Opintoihin kuuluu esimerkiksi valo- ja videokuvausta, mediaopintoja sekä skeittiympäristöjen suunnittelua ja toteuttamista. Monet taiteen ja liikunnan kurssit ovat avoimia kaikille opiskelijoille ja virkistävät myös yleislinjalla opiskelevien koulupäiviä.

Käyntiosoite
Rintinpolku 2
00940 Helsinki
Postiosoite