Helsingin Rudolf Steiner-koulun lukio

Esittely

Vuonna 1955 perustettu Helsingin Rudolf Steiner -koulu on ensimmäinen steinerkoulu Suomessa. Se on yhteinäiskoulu, oppilaita luokilla 0- 9 on noin 650 ja lukiossa noin 200. Lisäksi koulussa toimii esikoulu 5-6 vuotialle. Koulu toimii keskuspuiston sylissä kahdessa eri rakennuksessa Helsingin keskustan tuntumassa. Luonnonläheinen ympäristö toimii opetuksen tukena ja näyttämönä. Koulussamme syödään erinomaista ja palkittua (Suomen ruokakulttuurirahasto) kouluruokaa, joka on pääosin lähellä tuotetuista luomuraaka-aineista valmistettu. Lisäksi opetussuunnitelmaan kuuluva puutarhakasvatus antaa kaikille oppilaille mahdollisuuden tutustua luonnonmukaiseen pienviljelyyn. Steinerkoulussa oppilaan luokka pysyy samana ja opiskelukaverit ovat yhdessä koko opiskeluajan. Luokanopettaja opettaa luokkaa ensimmäisen kahdeksan vuoden ajan. Näin opettaja oppii tuntemaan oppilaansa ja siten luo edellytykset oppilaan yksilöllisten vahvuuksien kehittymiselle. Yhtenäinen luokka on tuttu ja turvallinen paikka ja siellä solmitaan elinikäisiä ystävyyssuhteita. Opetuksessa korostetaan itse tekemistä, taiteita ja havainnointia. Opetuksen sisältämän taide- ja ilmaisukasvatuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden tunneälyä, moraalia ja käytännön elämäntaitoja. Taito- ja taideaineet läpäisevät koko opetussuunnitelman eli niitä integroidaan kaikkien oppiaineiden oppitunneille. Opetukseen liittyy paljon retkiä ja erilaisia projekteja, alaluokkien kouluviikko alkaa useimmiten maanantaiaamun metsäretkellä. Retkien ja projektien tavoitteena on syventää oppilaiden luonnon, taiteiden ja kulttuuriin tuntemustaan. Koulu noudattaa opetushallituksen hyväksymiä perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmia. Steinerpedagoginen esiopetus koulussamme painottaa esikoululaisen oikeutta lapsuuteen. Kiireettömyys, pehmeä rytmi, leikki, liikkumisen ilo ja mielikuvituksen kehittäminen ovat lapselle tärkeitä. Oppiminen tapahtuu yhdessä aikuisen kanssa jäljittelyn ja tekemisen kautta. Lapsi on luontaisesti kiinnostunut luonnosta ja esikoulun aikana hän saa vahvistusta luontosuhteeseensa. Metsäretkillä hänen luontokäsityksensä monipuolistuu ja hän oppii nauttimaan luonnon ihmeestä. Samalla häntä ohjataan tulemaan tietoiseksi ihmisen toiminnan vaikutuksesta luontoon. Esikoulu toimii koulun kanssa samoissa kiinteistöissä sekä Lehtikuusentiellä että Paraistentiellä.

Käyntiosoite
Lehtikuusentie 4
00270 Helsinki
Postiosoite