Helsingin Ranskalais-suomalaisen koulun lukio

Esittely

Helsingin ranskalais-suomalainen koulu on Opetushallituksen alainen kaksikielinen yhtenäiskoulu, joka noudattaa suomalaista opetussuunnitelmaa esikoulusta lukioon. Koulun erityisenä tehtävänä on antaa oppilailleen hyvä ranskan kielen taito ja ranskankielisen kulttuurin tuntemus laaja-alaisen opetusohjelman ja monipuolisen kieliohjelman lisäksi. Oppilaita kasvatetaan kansainvälisyyteen ja suvaitsevaisuuteen oppilasvaihtojen ja opintomatkojen avulla ja heille annetaan hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Koulun erityistehtävään kuuluu edistää ranskan kielen ja ranskankielisen kulttuurin tuntemusta myös kouluyhteisön ulkopuolella.

Käyntiosoite
Raumantie 4
00350 Helsinki
Postiosoite