Helsingin luonnontiedelukio

Esittely

Helsingin luonnontiedelukio on sekä luonnontieteiden erityistehtävälukio että yleislukio. Lukion yli 900 opiskelijasta kolmannes opiskelee luonnontiedelinjalla ja kaksi kolmannesta yleislinjalla. Suuren lukion vahvuus on sen laaja kurssitarjonta. Luonnontiedeopintoja on koulun erityistehtävän myötä tarjolla runsaasti, ja ne ovat kaikkien opiskelijoiden valittavissa. Myös lukion kielitarjonta on monipuolinen, A-kielinä voi englannin ja ruotsin lisäksi opiskella myös saksaa, ranskaa ja venäjää. Lukiossa alkavaksi kieleksi voi lisäksi valita myös espanjan. Halutessaan opiskelija voi painottaa opinnoissaan myös yhteiskunnallisia aineita tai taito- ja taideaineita. Luonnontiedelinjalla opiskellaan painotetusti luonnontiedeaineita eli biologiaa, fysiikkaa, kemiaa ja maantiedettä. Luonnontiedelinjalainen sitoutuu opiskelemaan luonnontieteitä vähintään 24 opintopisteen verran, ja hän voi halutessaan jättää muille pakollisia opintoja suorittamatta 16 opintopisteen edestä. Luonnontiedelinjalle otetaan vuosittain 104 opiskelijaa, ja heidät valitaan perusopetuksen päättötodistuksen painotetun keskiarvon perusteella. Lukio tekee jatkuvasti korkeakoulu- ja työelämäyhteistyötä. Korkeakouluyhteydet vahvistuvat ennestään, kun lukio syksyllä 2023 muuttaa Kumpulan yliopistokampukselle uuteen koulurakennukseen. Myös nykyinen koulurakennus Käpylässä on hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Käyntiosoite
Pietari Kalmin katu 7
56303 Helsinki
Postiosoite
PL 61303, 00099 Helsingin kaupunki