Helsinki Upper Secondary School of Media Arts

About us

Helsingin medialukiossa on media ja yhteiskunta -painotus. Tutkimme yhteiskuntaa ja mediaa eri näkökulmista, ja opimme vaikuttamaan ja toimimaan. Teemme mediaa, esimerkiksi televisio- ja radiolähetyksiä, käsikirjoituksia ja musikaaleja, ja järjestämme vaalipaneeleja, vierailuja ja väittelyitä. Media ja yhteiskunta -opintojaksojamme toteutetaan monissa oppiaineissa ja niiden yhdistelmissä. Painotuksemme näkyy esimerkiksi äidinkielessä, historiassa, yhteiskuntaopissa, kuvataiteessa, vieraissa kielissä, tietotekniikassa, psykologiassa sekä musiikissa. Painotusopintojaksojamme ovat muun muassa journalismi, radiotyö, leirikoulu Brysseliin, monikamerakuvaus ja sävellyttäminen. Meillä tehdään paljon kansainvälisiä projekteja ja yhteistyötä korkeakoulujen sekä työelämän kanssa. Opiskelijoita meillä on noin 1000, ja painotusryhmiimme valitsemme vuosittain 60 opiskelijaa. Opiskelijamäärämme mahdollistaa meille monipuolisen opintojaksotarjonnan.

Visiting address
Moisiontie 3
00730 Helsinki
Postal address
P.O. Box 73301, 00099 City of Helsinki