Helsinki Upper Secondary School of Languages

About us

Helsingin kielilukiossa on kolme linjaa: englannin- ja suomenkielinen linja, kielet ja kansainvälisyys -painotus ja yleislinja. Toisen asteen yhteishaussa voi hakea kaikille näille linjoille. Opiskelijat suorittavat kaikilla linjoilla suomenkielisen ylioppilastutkinnon. Helsingin kielilukiossa painotetaan kieliä ja kansainvälisyyttä, kulttuurien tuntemusta, taiteita, kestävää kehitystä ja tulevaisuuden taitoja. Kielilukiossa voi opiskella suomen kielen lisäksi13 eri kieltä eli ruotsia, englantia, saksaa, ranskaa, italiaa, espanjaa, latinaa, venäjää, japania, kiinaa, arabiaa ja koreaa. Opiskelijoita kannustetaan aktiiviseen osallistumiseen, yhdessä toimimiseen ja luovaan toimintaan. Opiskelussa hyödynnetään verkko-oppimisen mahdollisuuksia. Soveltavia kursseja on runsaasti. Kurssitarjonta on laadittu niin, että esimerkiksi pitkän matematiikan ja fysiikan voi yhdistää monipuoliseen kieliohjelmaan. Helsingin kielilukio valmentaa opiskelijat jatko-opintoihin, työelämään ja yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi, joilla on yrittäjämäinen asenne. Lukio muuttaa uusiin tiloihin uudisrakennuksen valmistuttua Myllypuroon elokuussa 2023 osoitteeseen Kiviparintie 1.

Visiting address
Kiviparintie 1
00920 Helsinki
Postal address
P.O. Box 92307, 00099 City of Helsinki