Brändö gymnasium upper secondary school

About us

Brändö gymnasium är ett gymnasium för alla! Hos oss får du en bred allmänbildning och en god grund för framtiden i en trygg, trivsam och öppen atmosfär. Brändös kursutbud är inspirerande och mångsidigt, och vi hjälper dig planera en studiestig som passar just dig. Specialiseringslinjen i idrott. Av våra ca 420 studerande går ca 70 på den så kallade idrottslinjen, som gör det möjligt att skapa en dubbelkarriär som både idrottare och studerande. Brändö gymnasium är det enda idrottsgymnasiet på svenska i Södra Finland.

Visiting address
Ståhlbergintie 2
00570 Helsinki
Postal address
P.O. Box 57301, 00099 City of Helsinki