Alppila Upper Secondary School

About us

Alppilan lukio on tutkiva yhteisö, jossa kehitämme kriittistä, luovaa ja empaattista ajattelua. Ohjaamme opiskelijoita yksilöinä ja yhdessä innovatiiviseen ajatteluun, luomaan uutta sekä hyödyntämään tietoa rakentavilla tavoilla erilaisissa ympäristöissä. Alppilan lukiossa rohkaisemme ja ohjaamme opiskelijoita ottamaan globaalin näkökulman ja toimimaan aktiivisesti erilaisten kansainvälisten ja yhteiskunnallisten teemojen parissa. Opiskelija syventyy erilaisiin vaikuttamisen keinoihin vastuullisena kansalaisena ja ymmärtää valintojensa seuraukset. Näitä taitoja kehitämme ja syvennämme erityisesti Globaalikansalainen-opintokokonaisuudessa. Alppilan lukiossa kohtaamme opiskelijat yksilöinä ottaen huomioon ja hyväksyen opiskelijoiden moninaisuuden. Kannustamme ja ohjaamme opiskelijoita kohtaamaan toisensa yksilöinä arvostavassa ja hyväksyvässä hengessä. Yleislukio antaa hyvät valmiudet ylioppilastutkintoon sekä taiteen ja tieteen jatko-opintoihin kaikilla aloilla. Alppilan lukiossa tuetaan opiskelijan persoonallisuuden kasvua, edistetään yhteistoiminnan ja osallisuuden kehittymistä sekä kannustetaan elinikäiseen oppimiseen.

Visiting address
Viipurinkatu 21
00510 Helsinki
Postal address
P.O. Box 51311, 00099 City of Helsinki