Käsitelty

Vesalan peruskoulun äänentoiston päivittäminen

Hei!

Koulumme äänentoisto on erittäin vanhentunut tämä haittaa erilaisten tapahtumien järjestämistä, koska meillä on esimerkiksi kuudesta (6) pienestä lavavalosta kolme (3) hajalla. Lisäksi kaiuttimistamme kaksi sivukaiutinta on hajalla, joten meillä on käytössä vain 2 hyvää kaiutinta, JOITA EI OLE EDES KYTKETTY STEREOON + 2 pientä siirrettävää kaiutinta ja lähes olemattomat valot. Lisäksi tarvikkeitamme on esimerkiksi sähköjohto, jossa on haljennut kuori ja jatkojohtoja, jotka ovat suorastaan kuraisia.

Tämä myös rajoittaa koulumme kykyä järjestää juhlia ja tapahtumia nuorille, myös oppimismenetelmien määrä rajoittuu tämän takia.

Toivoisimme, että saisimme Kontulan nuorisotyöyksikön äänentoistoa vastaavat tarvikkeet. Voin lähettää tästä lisätietoja vähän myöhemmin. Pääasiassa siellä on TV-kamera, kunnon valopöytä, 4 keskikokoista kaiutinta, 2 suurta kaiutinta ja edistyneet valot, joita ei tarvitse manuaalisesti liikuttaa valokeilan liikuttamista varten.

Nämä tarvikkeet eivät hyödyttäisi vain Vesalan peruskoululaisia, vaan koko Kontulan alueen aikuisia ja nuoria, koska silloin voisimme järjestää enemmän tapahtumia rikastaaksemme alueemme toimintaa ja kulttuuria.

HEL 2019-003070 T 12 01 03

Kiitos aloitteesta!

Hienoa että haluatte kehittää Vesalan peruskoulun ja koko Kontulan
alueen yhteisiä asioita. Toimiva äänentoisto koulun juhlasalissa on erittäin tärkeä osa koulun sekä koko alueen kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa.

Aloitteenne perusteella tiedustelimme koulun IT-vastuuopettajalta, sekä
rehtorilta äänentoiston nykytilaa sekä toimivuutta. Koulun rehtorin mukaan peruskorjauksen valmistuttua 2015 äänentoistojärjestelmä on ollut asianmukainen ja laaja, eikä äänentoistoon liittyvistä teknisistä ongelmista ole ollut tietoa. Lisäksi varmistimme asian ICT-tukiyksikön
toimesta, jotka kävivät kohteessa tarkistamassa äänentoiston yhdessä
koulun edustajien kanssa ja heidänkin yhteinen näkemys oli ettei laitteita tarvitse vielä uusia. Yhteenvetona voidaan siis todeta, ettei nykyistä
äänentoista ole tarkoituksen mukaista uusia ja painotus tulisi siirtää
henkilökunnan kouluttamiseen nykyisen äänentoistojärjestelmän osalta.

Kiitos kuitenkin aloitteen tekemisestä ja toivotan teille oikein mukavaa
alkavaa kesää.

Lisätiedot
Antti Kokkola, ict-hankinta-asiantuntija, puhelin: 310

Liisa Pohjolainen
kasvatuksen ja koulutuksen
toimialajohtaja