Käsitelty

Vertaistukiryhmä nuorille koulussa

JOHDATTELU

Monet kouluikäiset nuoret eivät uskalla hakea apua omiin henkisiin pulmiin tai aliarvioivat omat ongelmansa elämässä. Tämän sukupolven nuoret usein pelkäävät, että jos he puhuvat omista ongelmista, heidät leimataan huomionhakijaksi tai hulluksi. Ongelmiin ei uskalleta hakea apua tarpeeksi ajoissa ja siitä ne lähtevät suurenemaan ja vaikuttamaan enemmän nuorten elämään. Nuorille pitäisi madaltaa kynnystä mennä puhumaan psykologeille ja avautumaan. Jos tehtäisiin vertaistukiryhmä nuorille, jossa olisi helppo puhua, se auttaisi ehkäisemään mahdollisia arkisten pulmien kehittymistä mielenterveysongelmiksi.

RATKAISUEHDOTUS

Kouluvälitunneilla järjestettäisiin oppilaille vertaistukiryhmä, koulun työntekijän vetämänä, jossa joka kerta olisi uusi aihe josta keskustella. Nuoret voisivat itse ehdottaa aiheita seuraavalle tapaamiselle. Tapaamisia voisi olla esim. kerran viikossa. Aiheita voisi olla esim. läksyjen teko aikaansaaminen, yksinäisyys tai ystävyyssuhteet.

Hei,

Kiitokset hyvästä aloitteestasi!

Kysyin asiaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta, josta luvattiin ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin tekemäsi aloitteen pohjalta:

"Kouluterveyskyselyn mukaan nuorten on aiempaa helpompaa puhua asioistaan psykologin tai kuraattorin kanssa. Psykologit ja kuraattorit ovat lisänneet Iäsnäoloa oppilaiden keskuudessa välitunneilla ja oppitunneilla. Kaikki yläasteen 7. luokan ja toisen asteen 1. luokan oppilaat/opiskelijat tavataan pienryhmissä, ja tässä yhteydessä keskustellaan myös mielenterveydestä. Nuoria on otettu mukaan yhteisten toimenpiteitten kuten esimerkiksi kiusaamisen vastaisen ohjelman kehittelyyn. Silti osa nuorista kokee yhä vaikeana psykologille tai kuraattorille menemisen.

Tehty ehdotus on tärkeä ja voi osaltaan rohkaista Ioppujakin hakeutumaan keskusteluihin, mikäli tarvetta on. Kartoitamme ensi tilassa, mitkä koulut voisivat lähteä kokeilemaan ehdotettua vertaistukiryhmää."

Lisätiedot Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a) heI.fi

Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, 09 310 86214, vesa.nevalainen(a)heI.fi

Ystävällisin terveisin Pia Pakarinen, Apulaispormestari

Heli Kinnula
suunnittelija
Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala, nuorisopalvelut
PL 5000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. 09- 310 89 144, 041 -5121 707