Käsitelty

Vapaaehtoinen työharjoittelu lukioihin

Ideani on, että jokaisella Helsingin kaupungin lukiolaisella olisi mahdollisuus samankaltaiseen työharjoitteluun kuin yläasteella, sillä erotuksella että harjoittelu olisi vapaaehtoinen. Harjoittelu suoritettaisiin koulun ohessa iltapäivisin ja/tai viikonloppuisin. Se tulisi suorittaa tiettyyn määräaikaan mennessä. Vastaavasti työnantaja voisi asettaa sopivan suoritusajan lukiolaisen koulunkäynnin huomioiden. Työtä tulisi tehdä tietty määrä (esim. 38 tuntia), jotta siitä saisi kurssisuorituksen.

Mervi Willman vastasi aloitteeseen 29.5.:

Hei

meillä on ollut palaveri täällä Opetusvirastossa Erikan kanssa. Asia on ollut esillä rehtorikokouksessa. Opiskelijat voivat saada kurssisuorituksen ns. Aktiivipolkuopintoihin mm. vapaaehtoisesta työharjoittelusta.

Yt. Mervi Willman
va linjanjohtaja
Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja