Käsitelty

Vanhempien kautta tukea nuorille

JOHDATTELU

Suurin osa mielenterveysongelmien uhrinuorten vanhemmat eivät tiedä miten tukea lastaan. Joskus nuorten vanhemmat eivät osaa ottaa lastensa ongelmiaan tarpeeksi vakavasti tai sitten ottavat, mutta eivät tiedä miten auttaa lastansa. Kun nuoren mielenterveysongelmiin ei puututa tarpeeksi ajoissa, ne voivat muuttua vakavimmaksi tai levitä elämän muille osa-alueille. Harmillisen usein nuorelle sanotaan, että se on vain murrosiän vaihe, tai että pitäisi vaan nauttia elämästä enemmän. Jos vanhemmat uskaltaisivat hakea lapsilleen apua aikaisemmin tai hoitoa, moni mielenterveysongelma voitaisiin ehkäistä puhkeamasta. Jos tietoa löytyisi helpommin esimerkiksi netistä tai kouluista, vanhemmat voisi auttaa lapsiaan paljon tehokkaammin.

RATKAISUEHDOTUS

Ehdotuksemme olisi, että nettisivu rakennettaisiin vanhempia varten, jossa lukisi miten huomata mahdollisia mielenterveysongelmia nuorissa, miten lasta voi tukea terveellä tavalla ja mistä saada apua. Nettisivua voitaisiin mainostaa esim. kouluissa vanhempien tapaamisissa tai Wilma viestien välityksellä.

Hei,

Kiitos paljon aloitteestasi, jossa tuot esille tärkeän nuorten hyvinvointiin tähtäävään näkökohdan ehdotuksineen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta lausuttiin aloitteestasi ehdotukseesi näin:

"Mielenterveysongelmat on syytä havaita mahdollisimman varhain, koska tällöin myös niiden hoitaminen on helpompaa. Usein nuori itse ei edes huomaa tilanteensa muuttuneen, joten vanhempien tai koulun aikuisten tuki on korvaamaton.

Aikuisille löytyy jo tällä hetkellä hyödyllisiä nettisivuja asiaan liittyen. Tällaisia ovat esimerkiksi Helsingin kaupungin Perheentuki-sivusto ja HUS-mielenteweystalo. Folkhälsanin nettisivuilta saa asiaan liittyvää tietoa ruotsiksi. Myös monilla kolmannen sektorin toimijoilla on asiaan liittyviä hyödyllisiä linkkejä. Lisäksi opiskeluhuollon omilla internetsivuilla annetaan hyviä vinkkejä niin nuorille kuin aikuisillekin. Lisätietoja sivuilta toisenasteenyhteys.fi tai jelppii.fi

Ongelmana on se, että nettisivuja ei välttämättä löydä. Jatkossa on tärkeää pitää huoli, että kultakin edellä mainitulta sivustolta on linkki muihin sivustoihin. Myös uuden, mielenterveysongelmista vanhemmille tietoa antavan sivuston perustamista harkitaan, mikäli nykyiset sivut eivät anna asiasta riittävää kokonaiskuvaa. "

Pidän omalta osaltani aloitettasi esillä yhteistyötapaamissa mm. sosiaali- ja terveystoimen edustajien kanssa.

Lisätiedot:
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vaIIittu(a) heI.fi

Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, 09 310 86214, vesa.nevalainen(a)hel.fi

Ystävällisin terveisin Pia Pakarinen, Apulaispormestari

Heli Kinnula
suunnittelija
Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala, nuorisopalvelut
PL 5000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. 09- 310 89 144, 041 -5121 707