Käsitelty

Valvotut käyttöhuoneet Helsinkiin

Helsingissä on huumeongelma. Päihdyttävien aineiden saatavuus on helpottunut huomattavasti ja huumeiden käyttäjien iät vain nuorenevat. Ne tuovat mukanaan rikollisuutta ja viihtyvyysongelmia. Päästäisitkö sinä lapsesi kirjaston vessaan, jossa käytetään huumeita ja selvitellään väkivaltaisesti välejä? Minä en ainakaan päästäisi. Keskustakirjasto Oodi on brändätty ”kaikkien olohuoneeksi”. Minä en ainakaan sallisi huumeidenkäyttöä omassa olohuoneessani, enkä usko, että moni muukaan sallisi.

Valvottujen käyttöhuoneiden tuonti Helsinkiin ratkaisi ainakin osittain ongelman. Valvotut käyttöhuoneet antaisivat paikan narkomaaneille, jossa he voisivat käyttää huumeita valvotusti ja turvallisesti. Likaisista ruiskuista yms. aiheutuvat infektiot vähenisivät, ja mahdollisiin yliannostustapauksiin pystyttäisiin reagoimaan välittömästi. Samalla niitä ihmisiä, jotka ovat vaikeasti tavoitettavissa, saataisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden piiriin. Faktahan on se, että huumeet ovat tulleet jäädäkseen Helsinkiin ja totaalisella täyskiellolla saavutetaan vain se, että huumeita käytetään julkisissa tiloissa tai muissa epäturvallisissa paikoissa.

Kaupungin tulee varmistaa, että kaupunkilaiset tuntisivat olonsa turvalliseksi kaupungissa. Kun huumeita käytetään kirjastoissa ja niillä käydään avointa kauppaa kaduilla, ei olo voi olla turvallinen. Valvotut käyttöhuoneet vähentäisivät merkittävästi avointa huumeidenkäyttöä julkisissa tiloissa ja palauttaisivat siten kaupunkilaisten uskon julkisten tilojen turvallisuuteen.

Jos valvottuja käyttöhuoneita Helsinkiin saadaan, on niiden sijoittelussa käytettävä erityistä harkintaa. Käyttöhuoneet tulee sijoittaa syrjään suosituista liikenneväylistä ja esimerkiksi lasten ja nuorten leikki- ja oleskelupaikoista. Niitä tulisi sijoittaa alueille, joissa huumeiden aiheuttamat ongelmat ovat suurimmillaan.

Valvottujen käyttöhuoneiden tuomat edut narkomaanien hoitoon, rikollisuuden vähentämiseen sekä kaupunkilaisten turvallisuuteen liittyen ovat suuremmat, kuin niiden tuomat haitat. Helsingin onkin selvitettävä mahdollisuuksia, miten valvottuja käyttöhuoneita voitaisiin perustaa kaupunkiin.

Miro Maaranen
toimialaryhmän puheenjohtaja
Helsingin nuorisoneuvosto

30.6.2020

Valvotut käyttöhuoneet Helsinkiin

Kiitos ajankohtaisesta aloitteestasi, jossa esität että selvitettäisiin kuinka Helsinkiin voitaisiin perustaa valvottuja käyttöhuoneita huumeidenkäyttäjille.

Mainitset aloitteessasi, että valvottujen käyttöhuoneiden tuomat edut narkomaanien hoitoon, rikollisuuden vähentämiseen sekä kaupunkilaisten turvallisuuteen liittyen ovat suuremmat kuin niiden tuomat haitat.

Helsingin kaupunki kannattaa käyttöhuonekokeilua. Helsingin kaupunginhallitus onkin tehnyt 1.4.2019 § 28 valtioneuvostolle lainsäädäntö-aloitteen ja esittänyt huumeiden käyttöhuoneen kokeilun mahdollistavan erillislain säätämistä.

Laissa säädettäisiin mm. huumausaineiden käytön ja hallussapidon rangaistavuudesta Iuopumisesta valvotussa käyttöhuonetilassa sekä henkilökunnan ja asiakkaan oikeuksista.

Helsingin kaupunki on ollut yhteydessä sosiaali-ja terveysministeriöön viimeksi kesäkuussa ja pyrkii edistämään käyttöhuonekokeilua koskevan lain valmistelutyötä.

Kiitän sinua aloitteestasi ja tapaamisestamme muiden nuorisoneuvoston jäsenten kanssa kesäkuussa ja toivotan sinulle oikein hyvää kesää.

Lisätiedot:
Hannu Hyttinen, johtava kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024, hannu.hyttinen(a)heI.fi

Sanna Vesikansa
apulaispormestari

Heli Kinnula
suunnittelija
Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala, nuorisopalvelut
PL 5000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. 09- 310 89 144, 041 -5121 707