Käsitelty

Uusi Lepakko Helsinkiin

Heippa!

Ydinryhmän tapahtumat ja tilat ryhmässä on syntynyt toive uudesta lepakosta Helsinkiin. Tavoitteena olisi saada nuorille monipuolinen musiikkipainotteinen oleskelutila, jossa nuoret voisivat esiintyä, harjoitella ja viettää vapaa-aikaa. Juuri tämmöisiä tiloja ei Helsingistä pahemmin löydy. Tilat ovat joko maksullisia, kaukana/piilossa ja niissä on suuria puutteita. Tilojen käytön tulisi olla kaikille nuorille ilmaista (13-29v).

Tilan olisi hyvä sijaita helposti päästävillä olevassa paikassa. Tilan pitäisi myös olla riittävän suuri, jotta sinne mahtuisi useampi “treenikämppä” nuorille, kahvilatoimintaa sekä oleskelutila nuorille johon kuuluisi myös esiintymislava. Jokaiselle nuorelle muusikolle tai taiteilijalle pitää tarjota mahdollisuus organisoida omia tapahtumiaan talolla sekä harjoitella.

Toiminta tulisi toimimaan muutaman palkatun työntekijän sekä vapaa-ehtoistyövoiman avulla. Olemme suunnitelleet tilaan yhtä palkallista vahtimestaria, yhtä palkattua teknikkoa ja nuorten omia ryhmiä sekä vapaa-ehtoisia, jotka voivat neuvoa aloittelijoita, pyörittää kahvilaa sekä hoitaa käytännön asioita kuten soittimien virittämistä ja asentamista. Tämänlainen tilaisuus olisi täydellinen esim. Nuva-opiskelijoille, jotka tarvitsevat työkokemusta. Siitä voisi myös saada nuorillekin useamman ensimmäisen työpaikan. Harjoittelijoitakin voi “palkata” töihin ansaitsemaan arvokasta työkokemusta.

Koemme, että tilasta olisi hyötyä monille, jollei kaikille helsinkiläisille nuorille, jotka ovat jääneet ilman treenipaikkaa ja useampaakin nuorta taiteilijaa, ketkä eivät ole aiemmin saaneet mahdollisuutta toteuttaa itseään.

Ystävällisin terveisin,
Ruudin Ydinryhmän tilat ja tapahtumat -työryhmä

Olen pyytänyt aloitteesta näkökohtia nuorisotoimesta ja kulttuurikeskukselta.
Teidän ajatustanne pidetään tärkeänä, siinä nostetaan esille
nuorten kannalta keskeisiä asioita. Päällekkäisiä toimintoja ei kuitenkaan
kannata rakentaa, vaan teidän kannattaa vaikuttaa jo vireillä oleviin
hankkeisiin.

Nuorisoasiainkeskuksen selvityksessä, joka on liitteenä, kuvataan
nuorten omille tuotannoille jo nyt tarjolla olevia tiloja. Selvityksessä mainitut
suunnitelmat Suvilahden kaasukelloihin perustettavasta musiikin
ja tapahtumien keskuksesta vaikuttavat hyvin lupaavilta. Samoin nuorisoasiainkeskuksessa
suunnitteilla oleva Ruuti-laboratorio voi tulevaisuudessa
tarjota tilaa nuorten omille tapahtumille. Olkaa näiltä osin yhteydessä
osalta Glorian toiminnanjohtaja Pekka Mönttiseen ja Ruuti-laboratoriohanketta
suunnittelevaan toiminnanjohtaja Antti Sarpoon.

Kiitän teitä aloitteestanne ja toivotan teille menestystä nuorille suunnattujen
tilojen suunnittelussa yhteistyössä nuorisoasiainkeskuksen kanssa.
Ritva Viljanen
Apulaiskaupunginjohtaja