Käsitelty

Ungdomarnas initiativ, Staden ska flagga med EU-flagg på Europadagen

Aloite vireillä 2.3.2021

9 maj 1950 märkte den början för en ny fredfull Europa, efter två blodiga krigar under bara två generationer. En Europa vilkets folk kastar krig och våld, i vilket människorna och staten löser sina meningsskiljaktigheter med diskussion och inte med vapen, har sett dagens ljus. Sådant Europa var oerhörd för årtusenden men den Europeiska unionen har skapat den här drömmen realitet.

Europa har genomgick en fullständig metamorfos från den tiden när Robert Schuman gjorde hans berömd deklaration. Europeiska unionen har förbättrade våra liv på alla sätt och vis. Vi kan tacka EU för bl.a. bättre konsumentskydd, dataskyddsrätter för privatpersoner och bättre möjligheter att få högre utbildning som håller världsklass utomlands. Det är obestridligt att EU har haft en positiv verkan till hela Finland, och särskild till Helsingfors.

Det skulle vara fint, om Helsingfors stad skulle flagga med EU-flaggen i alla stadens fastigheter på Europadagen, dvs. den 9 maj. Flaggning med EUflaggen är en utmärkt vis att fira vårt medlemskap i EU och öka helsingforsbors vetskap om EU.

Miro Maaranen
ungdomsrådets sekreterare

August Kiattrakoolchai
ungdomsrådets II vice ordförande

 

VASTAUS

 

Vastaus pvm 18.5.2021

 

Hej

Tack för ditt initiativ angående flaggning med Europeiska unionens flagga i Helsingfors stads fastigheter på Europadagen den 9 maj.

Att främja Helsingfors internationalitet har varit ett av de viktigaste målen under min tid som borgmästare. Helsingfors är en europeisk huvudstad och våra förbindelser till Europa är starka. Precis som du skriver har Europeiska Unionen tryggat stabiliteten och säkerheten i vår världsdel och fått till stånd många saker som underlättar människornas vardag. Även för Finland och finländarna har medlemskapets nyttor varit obestridliga.

I Finland ger inrikesministeriet anvisningar, direktiv och rekommendationer om flaggning, som även Helsingfors stad följer. Att använda EUflaggan vid sidan om Finlands nationella flagga har blivit vanligare under de senaste åren. Det finns dock inga nationella författningar eller bestämmelser om användningen av EU-flaggan.

Enligt inrikesministeriet är ”flaggning med EU-flaggan motiverat speciellt när orsaken till flaggningen är någonting som knyter an till EU:s verksamhet eller om en allmän rekommendation ges inom EU. Om EUflaggan används vid andra tillfällen beror det oftast på besök eller möten med deltagare från EU:s institutioner eller EU-länderna.”

Helsingfors stad flaggar i alla sina fastigheter Europadagen till ära den 9 maj. Exempelvis på stadshuset, Finlandiahuset och ett tjugotal andra fastigheter som staden förvaltar över, och som har mer än en flaggstång, flaggas både med Finlands och med EU:s flaggor. I stadens fastigheter som har endast en flaggstång flaggas med Finlands flagga, i enlighet med inrikesministeriets anvisning.

Tack vare ditt initiativ har jag dock skickat en skrivelse till stadens dotter- och intressesammanslutningar, i vilken jag uppmanar alla stadens koncernsammanslutningar att, i likhet med staden, flagga med EU-flagg på Europadagen vid sina verksamhetsställen där det finns mer än en flaggstång. På det här viset kan vi garantera att EU-flaggan används och syns så väl som möjligt i Helsingfors gatubild.

Enligt stadens flaggningsanvisningar är det vid sidan om Finlands flagga möjligt att använda EU-flaggan på Europadagen, men också till exempel i samband med EU-besök eller i andra sammanhang med anknytning till Europeiska Unionen.

Helsingfors fortsätter med det aktiva samarbetet med andra europeiska städer. Städernas betydelse betonas förutom i återhämtningen från coronakrisen, också i lösandet av mänsklighetens största utmaningar, såsom klimatförändringen. Att värna om internationella förhållanden – både i Europa och världen runt – är i dag allt viktigare.

Tack för ditt initiativ och god fortsättning på våren.

Upplysningar Henri Kähönen, stadssekreterare, telefon: 310 36027, henri.kahonen(a)hel.fi

 

Jan Vapaavuori

borgmästare