Käsitelty

Ungdomarnas initiativ, öppna Husfolksvägen för bilar

Den sista bit av Husfolksvägen, 290 meter i längde, anknyter Håkansåker till Kungseken, men endast bussar är tillåtna att köra där. Andra fordon, till exempel bilar, måste ta en omväg. Om man vill köra från Föräldravägen till Palletringen, finns det ingen alternativ utan att köra via en annan stad, Vanda, tillbaka till Helsingfors. På fågelvägen är det endast ca. 300 meter, men med bil är vägen 5,2 km!
Ju mer kör man med bilar, desto mer växthusgaser emitteras. Om Helsingfors vill bli världens bäst fungerande stad, bör stadens infrastruktur vara användbar till alla trafikanter, även bilar. Alla har inte
samma möjligheter att gå eller cykla, ibland finns det situationer när en bil eller en motorcykel är nödvändig. Just nu kan det vara även farligt att använda kollektivtrafik.

Det finns ingen orsak varför en fungerande del av väg skulle vara stängd. Bussar använder vägen max. fem gånger pro stund. Att öppna Husfolksvägen är bättre för trafikanter, och det är bättre också för
klimatet.

Miro Maaranen
ungdomsrådets sekreterare

VASTAUS

Vastaus pvm 2.8.2021

 

Ungas initiativ för att öppna Husfolksvägen för bilar – Nuorten aloite Perhekunnantien avaamisesta autoilulle

Bästa Miro, jag frågade stadsmiljösektorns trafikplanerare om Husfolksvägen, och de berättade att Husfolksvägens ända är enligt detaljplanen en kollektivtrafikgata och dess ändring skulle kräva en detaljplaneändring. Gatan skulle inte i annat fall heller öppnas för all trafik eftersom den skulle öppna en alternativ rutt vid sidan om Tavastehusleden från Ring I till Ring II genom Magnuskärrs och Håkansåkers bostadsområden.

Kungsekens område är planerat så att man med bil anländer dit via den planskilda anslutningen i Gruvsta eller via den framtida planskilda anslutningen i Kungseken. Man har inte velat styra biltrafiken till Kungsekens nya bostadsområde genom Magnuskärrs och Håkansåkers bostadsområden. Håkansåker och Magnuskärr är småhusdominerade, lugna bostadsområden vars invånare knappast gillade genomfartstrafiken som skulle följa.

Det är alltså meningen att bygga en ny planskild anslutning från Tavastehusleden till Kungseken. Väg- och gatuplaneringen samt detaljplanläggningen för den planskilda anslutningen är för närvarande på gång. En säker tidtabell för byggandet av den planskilda anslutningen har inte beslutats om eftersom det inte fattats ett statligt beslut om finansieringen.

 

Hyvä Miro, kysyin Perhekunnantiestä kaupunkiympäristön toimialan liikennesuunnittelijoilta, jotka kertoivat, että Perhekunnantien pää on asemakaavan mukainen joukkoliikennekatu, jonka muuttaminen edellyttäisi asemakaavamuutosta. Katua ei muutenkaan avattaisi kaikelle liikenteelle, sillä se avaisi Hämeenlinnanväylän rinnalle vaihtoehtoisen reitin Kehä I:ltä Kehä III:lle Maununnevan ja Hakuninmaan asuinalueiden läpi.

Kuninkaantammen alue on suunniteltu niin, että autolla sinne saavutaan Kaivokselan eritasoliittymän kautta tai tulevan Kuninkaantammen eritasoliittymän kautta. Kuninkaantammen uuden asuinalueen henkilöautoliikennettä ei ole haluttu ohjata Maununnevan ja Hakuninmaan asuinalueiden läpi. Hakuninmaa ja Maununneva ovat pientalovaltaisia, rauhallisia asuinalueita, joiden asukkaat eivät varmasti ilahtuisi läpiajoliikenteestä.

Hämeenlinnanväylältä on siis tarkoitus rakentaa uusi eritasoliittymä Kuninkaantammeen. Eritasoliittymän tie- ja katusuunnittelu sekä asemakaavoitus ovat tällä hetkellä käynnissä. Varmaa rakentamisaikataulua eritasoliittymälle ei ole päätetty, sillä toteutuksen rahoituksesta ei ole valtion päätöstä.

Lisätiedot

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045 anna.villeneuve(a)hel.fi

Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433, taina.toivanen(a)hel.fi

 

Anni Sinnemäki,

apulaispormestari