Käsitelty

Ulkokuntosali Sakarinmäen peruskoulun piha-alueelle

Saapunut 30.3.2023, täydennetty 4.4.2023

Ulkona itsepalvelulla toimivia kuntolaitteita, istuskelupenkkejä sekä pöytiä ja kasvillisuutta. Näiden päällä katos, jotta voidaan hyödyntää myöskin sateella.

Ulkokuntosali on tarpeellinen, koska siten ei tarvitsisi lähteä kauas autolla tai julkisilla kuntoilemaan. Salille voisi jäädä suoraan koulusta ja voisi käydä urheilemassa myös vapaa-ajalla. Tätä voisi hyödyntää myös koulun liikuntatunneilla. Siellä olisi kiva olla kavereiden kanssa ja hengailla yhdessä, tai sitten voisi kuntoilla omassa rauhassa. Tarkoitettu sekä hengailuun että kuntoiluun.

Muillakin asuinalueilla on oma kuntoilupaikkansa, miksi meillä ei olisi?

Vapaa-ajan toimintamahdollisuus 24/7.

Tukee muutenkin alueen asukkaiden hyvinvointia, lisää alueen viihtyvyyttä ja parantaa alueen muutenkin hyvää liikuntamahdollisuutta. Metsää on vielä onneksi, mutta mieluummin sekä että.

Kaiken ikäisille.

Nuorten aloite, ULKOKUNTOSALI SAKARIMÄEN PERUSKOULUN PIHA-ALUEELLE

Hei,

Kiitos tärkeästä aloitteestasi, jossa ehdotat ulkokuntosalia, istuskelupenkkejä, pöytiä ja kasvillisuutta Sakarinmäen peruskoulun piha-alueelle!

Olen ollut yhteydessä kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialoihin, jotka suhtautuvat myönteisesti tekemääsi aloitteeseesi.

Nuorten kannustaminen liikkumaan sekä koulupihojen käyttö nuorten liikkumista edistävinä paikkoina ovat ajankohtaisia asioita. Liikkumisen kannalta päiväkotien ja koulujen pihat ovat tärkeitä paikkoja lapsille päiväkoti- tai koulupäivänä ja iltaisin ja viikonloppuisin koko naapuruston liikkumispaikkoina.

Piha on lapsille ja nuorille keskeinen ympäristö, ja oppilas viettää välitunneilla noin 2 000 tuntia peruskoulun aikana. Jatkossa kaupungin on tarkoitus on ottaa paremmin huomioon mm. lasten ja nuorten ideat ja toiveet pihahankkeiden suunnittelussa. Lisäksi kehitetään viestintää kannustamaan ja madaltamaan kaupunkilaisten kynnystä liikkua ja leikkiä päiväkoti- ja koulupihoilla iltaisin ja viikonloppuisin.

Sakarinmäen peruskoulun pihan peruskorjaustarpeet ja aikataulu arvioidaan tulevaisuudessa laadittaessa koko kaupungin laajuisia päiväkoti- ja koulupihojen perusparannus- ja korjaustoimenpiteitä. Tällöin arvioidaan myös Sakarinmäen pihahankkeen toteuttamisen laajuus. Sakarinmäen peruskoulun piha-aluetta käyttävät 7–15-vuotiaat lapset ja nuoret. Peruskoulujen piha-alueelle suunniteltavien liikuntavälineistöjen tulee palvella kaikenikäisiä lapsia ja nuoria ja soveltua turvallisesti myös heidän käytettäväkseen.

Peruskoulujen pihoille ei voida sijoittaa varsinaisesti ulkokuntosalia, vaan valittavien liikuntaolosuhteiden tulee soveltua myös pienemmille lapsille, jotta taataan myös heidän tasavertaiset mahdollisuutensa harrastaa monipuolista liikuntaa koulupäivän aikana.

Otamme aloitteessa mainitut asiat erittäin tarkasti huomioon, kun kehitämme lähiliikuntapaikkaverkostoa ja koulun pihoja. Vaikka emme pystyisi tuottamaan Sakarin-mäen peruskoulun pihalle juuri aloitteessasi mainitsemaa välineistöä, voimme huomioida tulevissa suunnitelmissa toiveet hengailusta, viihtymisestä, eri-ikäisten huomioimisesta sekä luonnon merkityksestä.

Lisätiedot: Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36046, anja.vallittu(a) hel.fi

Hyvää kesää!

Ystävällisin terveisin,
Johanna Laisaari, Apulaispormestari