Käsitelty

Turvallisen ja rajatun Airsoft alueen paikka lähelle Kontulaa.

Mellunkylän kouluissa tehtyjen Ruutibudjetti äänestyksissä ehdottomasti ylitse muiden ääniä sai airsoft (lähes 22% kaikista äänistä). Alueelle on toivottu tuvallista ja rajattua aluetta, jossa voisi pelata airsoftia. Lähelläkään Mellunkylän aluetta ei sijaitse yhtäkään airsoft aluetta.

Aloitteesi turvallisen ja rajatun Airsoft-alueen saamiseksi

HEL 2017-012536 T 12 04 02

Kerrot aloitteessasi, että nuoret ovat Mellunkylän alueella toivoneet mahdollisuutta airsoftin pelaamiseen. Pyysin aloitteestasi selvitystä kaupungin liikuntapalveluilta.

Esitit aloitteessasi turvallisen ja rajatun alueen osoittamista tähän har­rastukseen. Tällaisen alueen pitäisi olla aidattu, ja sillä pitäisi olla riittä­vät turva-alueet, koska muovikuula-aseella voi aiheuttaa vakavia vam­moja ulkopuolisille. Alueelle pitäisi myös osoittaa taho, joka vastaa sen toiminnasta. Kun kyse on ihmisten turvallisuudesta, pitäisi sekä alueen että sen ylläpidon olla hyvätasoisia niin, että onnettomuuksia ei pääsisi tapahtumaan. Tällaista aluetta liikuntapalveluilla ei ole osoittaa, eikä myöskään määrärahoja, jotka tarvittaisiin alueen toiminnan ylläpitämi­sestä. Airsoft-peliin liittyy vielä sekin ongelma, että pelin myötä luon­toon jää muovikuulia, ja niistä muodostuu ympäristöhaitta.

Näiden seikkojen perusteella liikuntapalvelut ei ole lähdössä varaa­maan aluetta airsoft-pelille. Kiitän sinua kuitenkin aktiivisuudestasi, ja toivotan sinulle kaikkea hyvää vuodelle 2018.

Lisätiedot: Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

Nasima Razmyar apulaispormestari