Käsitelty

Turvallisempi kaupunki tytöille

Helsinki nähdään monesti jokaisen paikkana viettää aikaa ja nauttia kaupungista, iästä ja sukupuolesta riippumatta. Kun on valoisaa, myös moni tyttö kokee Helsingin turvalliseksi ja mukavaksi paikaksi, jossa nähdä kavereita, urheilla tai nauttia kulttuurista. Jotkin kaupunginosat tarjoavat nuorille myös nuorisotaloja, jotka tulevat tarpeeseen erityisesti talvisin, kun ulkona on kylmää ja pimeää. Ongelma koittaakin, kun illalla tulee aika suunnata nuorisotalolta kotiin ja ulkona on jo pimeää. Monet ajattelevat, että tytöt eivät halua kävellä yksin, koska pelkäävät pimeää ja haluavat siksi aina kaverin tai aikuisen saattamaan tai ainakin puhumaan puhelua matkan aikana. Pimeällä liikkumisessa ahdistaa kuitenkin muukin, nimittäin epäsopivuuksia alaikäisille tytöille huutelevat aikuiset miehet. Ja ei, alkoholin tai muiden päihteiden vaikutukset eivät kelpaa oikeuttamaan heidän toimintaansa. Jokaisella tulisi olla oikeus turvalliseen liikkumiseen jokaisessa kaupunginosassa,varsinkin Suomen kaltaisessa maassa, jossa pimeää tulee talvisin jo aikaisin. Kun kävelen kaverilta kotiin, en halua jatkuvasti kuulla kadulla norkoilevilta miehiltä tytöttelyä tai peräänhuutelua. Vaikkei huutelu sinänsä kuulostaisi uhkaavalta, vaan on esimerkiksi vaatteiden tai ulkonäön kehumista, on se silti tuomittavaa seksuaalista häirintää ja kohdistuu aikuisilta alaikäisiin aiheuttaen pelkoa ja epämukavuutta. Jopa minua paljon nuoremmat ystäväni ovat kokeneet samaa ja oppineet pelkäämään iltaisin yksin liikkumista ulkona. Huutelu ei myöskään ole ainoa härinnän muoto, myös seuraamisesta kuulee usein. Liian usein kuulen ystäviltäni tilanteista, joissa he ovat kävelleet illalla ulkona ja joku on vain lähtenyt seuraamaan heitä. En myöskään usko, että härintä rajoittuu edes näihin, enkä oikeastaan tiedä miten on käynyt niille, jotka seuraaja on lopulta tavoittanut. Monet tytöt kokevat varmasti myös paljon muuta.

Pienestä pitäen minulle on sanottu, etten saa viettää myöhään aikaa esimerkiksi keskustassa, sillä siellä saattaa liikkua “epäilyttävää porukkaa” iltaisin. Olen tottunut siihen, että koska olen tyttö, minun on lähdettävä ajoissa kotiin etten joudu häirityksi kotimatkani aikana. Minua ollaan opetettu varomaan ja olemaan vastaamatta tuntemattomien huutoihin. Minulle opetettiin tarkkaan, miten pitää toimia kun kohtaan jonkun tuntemattoman, joka tulee ehdottamaan tai sanomaan jotain tai vain kävelemään perässäni. Samalla opin jo pienenä, että minä olen se, jonka vastuulla on, ettei minua ahdistella. Näin ei kuitenkaan ole. Yhteiskunta on jo liian kauan opettanut, että tyttöjen on varottava raiskaajia ja muita rikollisia. Miksi emme voi opettaa pojille, että tyttöjä ei saa raiskata? Eikä myöskään seurata, ahdistella, osoitella tai seksualisoida. Olen kyllästynyt ja vihainen siihen, että meille on arkipäivää se, että joudumme varomaan ahdistelijoita. Alaikäisiä tyttöjä häiritsevät miehet eivät ole mikään normi, jolta on vain opittava suojautumaan ja joihin ei kannata reagoida. He ovat seksuaalisia ahdistelijoita, joita emme voi hyväksyä sen enempää kuin ahdistelijoita esimerkiksi työpaikoilla. #metoo on ehkä muuttanut käyttäytymisen toimistoilla ja baareissa naisia kohtaan, mutta miksi ahdistelua tapahtuu sitten vieläkin jatkuvasti lapsiin kohdennettuna?

Toivoisin kaupungilta tehokkaita toimia tyttöjen turvallisuuden takaamiseksi. Eikä kyse ole siitä, että tytöt olisivat kykenemättömiä puolustamaan itseään. Koska vaikka olisit kuinka vahva tai haavoittuvainen tahansa, et ole velvoitettu kokemaan oloasi epämukavaksi kävellessäi iltaisin ulkona. Vaadin, että kouluissa aletaan painottamaan enemmän, miten väärin seksuaalinen, ja muunkinlainen häirintä on, tapahtui se missä tahansa, kenelle tahansa, kenen tahansa suorittamana tai minkä tahansa päihteen alaisuudessa. Koulujen on luotava seksuaalisesta häirinnästä kuva rikoksena, koska sitä se on.

Lisäksi, kun kadulla huutelua tai muuta ahdistelua tapahtuu, toivon että jokaisella olisi mahdollisuus kannella jollekin, joka voisi edesauttaa ongelman kitkemisessä. Varsinkin nuorilla esimerkiksi kynnys soittaa hätänumeroon on todella korkea ja siksi toivoisin, että olisi joku muu paikka johon ilmoittaa häirinnästä myös ilman, että tietää ahdistelijan henkilöllisyyttä. Tietysti tämänkaltaisissa ratkaisuissa on aina vaara vääristä kanteluista, mutta jotain on tehtävä ongelman kitkemiseksi. Helsingin kaupungin on nyt alettava kehittelemään ratkaisuja, joilla kaupungista tulisi turvallinen tytöille, sillä niin ei vielä ole.

Lopuksi haluaisin mainita, että varmasti myös muut kuin tytöt joutuvat kokemaan turvattomuutta iltaisin ulkona. Ahdistelijatkaan eivät varmastikaan ole poikkeuksetta miehiä, mutta oman käsitykseni mukaan tässä asiassa juuri tyttöjen asema on kaikista huonoin ja ahdistelu koskee yleisimmin heitä. Lisäksi selvitystä siitä, missä osissa kaupunkia ahdistelua koetaan eniten, kannattaa tehdä.

Lumia Pesonen

1.12.2020

Nuorten aloite turvallisemmasta kaupungista tytöille

Hei Aloitteentekijä,
kiitos aloitteestasi, jossa nostat esille hyvin tärkeän asian eli tyttöihin kohdistuvan häirinnän. Jokaisen helsinkiläisen on voitava tuntea olonsa turvalliseksi kotikaupungissaan. Tämän tavoitteen eteen teemme kaupungin kaikilla toimialoilla ja yhdessä Helsingin poliisilaitoksen kanssa paljon töitä.

Viime vuonna toteutettu kouluterveyskysely vahvistaa kokemuksesi: nuoret helsinkiläistytöt kokevat poikia ja koko maata enemmän häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua. Häirintää koetaan julkisten paikkojen lisäksi internetissä ja puhelimitse. Helsingissä korostuu etenkin julkisessa tilassa koettu seksuaalinen häirintä muuhun maahan verrattuna.

Ongelman ratkaisun kannalta on tärkeää, että nuorille on tarjolla paikkoja, joissa niin ikävistä kuin mukavistakin asioista voi puhua. Nuoret tarvitsevat turvallisia aikuisia, joilta voi kysyä neuvoja ja pyytää apua. On huolestuttavaa, että häirintää kokeneet nuoret jättävät kouluterveyskyselyn perusteella usein kertomatta kokemastaan aikuisille. Alle joka kolmas niistä yläkoululaisista ja toisen asteen opiskelijoista, jotka ovat kokeneet seksuaalista häirintää tai väkivaltaa, ovat kertoneet asiasta aikuiselle.

Kaupungin nuorisopalveluiden tehtävänä on tarjota turvallisia tiloja, tekemistä ja ammattitaitoisia nuorisotyön tekijöitä, joihin nuoret voivat tukeutua. Palautteessasi mainitsemiesi nuorisotalojen lisäksi nuorisotyöntekijät jalkautuvat Helsingissä paikkoihin, joissa nuoret liikkuvat. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi kadut, metroasemat ja ostoskeskukset. Nuoret voivat kertoa nuorisotyöntekijöille kokemastaan häiritsevästä käyttäytymisestä sekä saada tukea ja tarvittaessa ohjausta tilanteen selvittämiseksi.

Tyttöjen talo ja Poikien talo ovat paikkoja, joissa alle 29-vuotiaat saavat monenlaista apua ja tukea. Helsingin Tyttöjen talolla on tukevaa, vakauttavaa ja ohjaavaa apua 13-29-vuotiaille tytöille ja nuorille naisille, jotka ovat kokeneet häirintää.

Internetissä on tarjolla monenlaista tukea:
- Sekasin-chatissa nuoret voivat keskustella ammattilaisten kanssa kokemastaan häirinnästä ja saada tukea tilanteessaan. Verkossa on myös mahdollista ilmoittaa kohtaamastaan häirinnästä.
- Pelastakaa Lapset ry:n Nettivihje-palvelussa voi tehdä ilmoituksen groomingista eli alaikäisiin kohdistuvasta häirinnästä ja seksuaalisesta väkivallasta.
- Nuorten Exit tarjoaa tukea, neuvontaa ja palveluohjausta seksuaalista kaltoinkohtelua kokeneille 13-29-vuotiaille nuorille sekä heidän läheisilleen.
-
Jos epäilee rikosta, on aina syytä olla yhteydessä poliisiin. Jos epäilee itse olevansa tai jonkun muun olevan välittömässä vaarassa, tulee soittaa hätänumeroon 112.

Vastuu turvallisemmasta kotikaupungista on meillä aikuisilla. Meidän on tehtävä selväksi niin ahdistelijoille kuin ahdistelun uhreille, että mikään syy ei oikeuta ahdisteluun missään tilanteessa, ei vaatetus, yksin tai pimeällä kulkeminen tai ahdistelijan päihtymystila. Jokaisella tulee sukupuolesta, iästä ja taustasta riippumatta olla oikeus turvalliseen liikkumiseen kaikkialla kaupungissa. Aikuisten tehtävä on vahvistaa tyttöjen ja naisten käsitystä siitä, että häirintä tai ahdistelu ei ole koskaan heidän syytään, vaan aina tekijän vastuulla.

Kouluissa ja nuorisopalveluissa tehdään runsaasti työtä ahdistelun kitkemiseksi ja ahdistelun kohteeksi joutuneiden auttamiseksi. Sinun sukupolvesi ovat siten tässäkin asiassa todennäköisesti edeltäjiään fiksumpi. Aikuisväestöön meidän on valitettavasti hankalampi vaikuttaa ennaltaehkäisevästi. Erilaiset viestintä- ja valistuskampanjat nostavat ilmiötä esille ja luovat yhteisiä normeja, jotka velvoittavat käyttäytymään muita kohtaan kunnioittavasti. Vaikka ikävää häiriökäyttäytymistä on hankala kitkeä kokonaan pois, on eri toimenpiteillä mahdollista alentaa esimerkiksi sivullisten kynnystä puuttua häirintätapauksiin.

Helsingin kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä Helsingin poliisilaitoksen kanssa kaupungin turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen parantamiseksi. Kaupungilla työskentelee poliisilaitoksen yhteyshenkilö, mikä mahdollistaa tietojen vaihdon esimerkiksi paikoista, joissa häiriöitä ilmenee normaalia enemmän. Tiedonvaihdon pohjalta kaupunki ja poliisi voivat lisätä valvontaa ja kerätä kyseisellä alueella toimivia tahoja yhteen asiaan puuttumiseksi.

Kaupungin nuorisopalvelut on vuosi sitten julkaissut kattavan oppaan seksuaalisen kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi nuorisotyössä. Opas on suunnattu helsinkiläisille nuorisotyöntekijöille, ja sen avulla työntekijät voivat aiempaa paremmin auttaa kaltoinkohtelua kokeneita nuoria ja ohjata heidät oikean tuen piiriin. Vihkosta löytyy apua siihen, miten käsitellä teemaa nuorten kanssa ennaltaehkäisevästi. Nuorisotyöntekijöitä myös koulutetaan häirinnän ehkäisyyn ja puuttumiseen sekä nuorten auttamiseen.

Kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala järjestää kuluvana syksynä peruskoulujen, Iukioiden ja ammattikoulujen henkilöstölle valmennusta lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisystä. Hankkeessa lisätään oppilaitosten henkilökunnan turvallisuusosaamista sekä päivitetään koulujen ja oppilaitosten turvallisuussuunnitelmat vastaamaan niin kutsutun grooming-ilmiön haasteisiin. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä lasten ja nuorten houkuttelua sekä hyväksikäyttöä sosiaalisen median kanavissa.
Olemme jo nyt toteuttaneet useita toimenpiteitä häirinnän vähentämiseksi, mutta paljon on vielä tehtävää. Tavoitteena on, että Helsinki on päivä päivältä turvallisempi paikka meille kaikille.

Kiitos tärkeän asian esillä pitämisestä ja hyvää joulun odotusta.

Lisätiedot

Henri Kähönen kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027, henri.kahonen(a)heI.fi

Jan Vapaavuori
pormestari

Heli Kinnula
suunnittelija
Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala, nuorisopalvelut
PL 5000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. 09- 310 89 144, 041 -5121 707