Käsitelty

Toisen ja kolmannen asteen opiskelijoille

Heippa!

Olemme Ruudin ydinryhmän tapahtumat ja tilat -pienryhmän kanssa miettineet, että Helsingistä puuttuu toisen ja kolmannen asteen opiskelijoille suunnattu opiskelutila. Tilan tavoitteena olisi antaa toiseen ja kolmannen asteen opiskelijoille mahdollisuus opiskella rauhassa. Usein monet tilat, joissa saa olla maksutta tai ilman ostopakkoa ovat rauhattomia ja sieltä löytyy muitakin häiriötekijöitä, jotka voivat vaikuttaa opiskeluun. Kirjastot ovat hieman rajottuneita tähän tarkoitukseen ja koulut eivät ole usein iltasin auki lainkaan. Toivoisimme tilaan myös kahvilaa/kahviota, jossa olisi opiskelijan budjettiin sopivaa tarjoilua. Tilan pitäisi olla rauhallinen ja viihtyisän tunnelmallinen, jossa olisi mahdollisuus myös tehdä sähköisesti töitä. Tilan kannalta tärkeää olisi muutama tietokone, pistokkeita sekä muutama oppikirja. Tila voisi myös joko tarjota tai myydä opiskelutarvikkeita, kuten kyniä, kumeja ja vihkoja. Tilan henkilökunnaksi voisi myös palkata opiskelijoita ja paikalla olisi hyvä olla esim. Opinto-ohjaaja ja/tai opettaja. Tila voisi auttaa tuoreita opiskelijoita selviämään mm. kurssivalinnoista ja tulevaisuuden suunnittelusta. Tila voisi sijaita jossakin helpon matkan päästä keskustassa kuten, kalliossa tai keskustassa.

Terveisin,
Ruudin ydinryhmän tilat ja tapahtumat -ryhmä

Opetusviraston lausunto nuorten aloitteesta toisen asteen opiskelijoille
suunnatusta opiskelutilasta
HEL 2016-009249 T 10 06 00

Opetusvirasto antaa seuraavan lausunnon:

Ruudin ydinryhmän tilat ja tapahtumat –ryhmä on jättänyt nuorten palautejärjestelmän
kautta aloitteen toisen asteen opiskelijoille suunnatusta
opiskelutilasta. Opiskelutilan tulisi olla rauhallinen, keskeisellä
paikalla ja siellä tulisi olla opinto-ohjaajan palveluita. Lisäksi tilassa tulisi
olla tietokone, opiskelutarvikkeita sekä mahdollisuus ostaa kahvia.

Aloitteessa kuvattu opiskelutila ja siellä olevat palvelut kuten opinto-ohjaajan
tuki, löytyy tällä hetkellä Ohjaamosta. Ohjaamo tarjoaa helsinkiläisille
nuorille monialaista ja moniammatillista tukea. Esimerkiksi tietoa
ja neuvontaa opintoihin, työhön, asumiseen ja terveyteen liittyvissä kysymyksissä.
Ohjaamossa on joka arkipäivä paikalla opinto-ohjaaja ja
erityisopettaja sekä muita ohjauksen ammattilaisia. He voivat auttaa
opiskelijoita kurssivalinnoissa sekä antaa vinkkejä urasuunnitteluun.

Ohjaamo on matalan kynnyksen palvelupiste Kampissa, osoitteessa
Fredrikinkatu 48. Siellä voi asioida ilman ajanvarausta. Aulatilassa on
käytettävissä tietokone ja välisermeillä rajattu hiljainen tila, jota voi
käyttää esimerkiksi opiskeluun. Opiskelijan tulee itse huolehtia opiskelutarvikkeista
kuten oppikirjoista ja muistiinpanovälineistä. Ohjaamossa
on nuorille tarjolla ilmaista kahvia. Ohjaamon tilat ovat auki arkisin klo
10–17.

Lisäksi ympäri kaupunkia on kirjastoja ja monitoimitaloja, joita voi vapaasti
käyttää ilta-aikaan. Niistä löytyy rauhallisen työskentelyn tiloja ja
vapaasti käytettäviä tietokoneita. Monitoimitalojen yhteydessä on myös
usein kahvilapalveluita tarjoava yritys.

Nuorisoasiainkeskus on kehittänyt osallistuvaa budjetointia nuorten alueellisen
osallistumisen ja vaikuttamisen välineeksi. RuutiBudjetissa
nuoret vaikuttavat nuorisoasiainkeskuksen toiminnan suunnitteluun ja
varojen käyttöön. RuutiBudjetin kautta nuoret voivat ideoida toisen asteen
opiskelijoille suunnattua opiskelutilaa, mikäli kaupungin nykyiset tilat
ja palvelut eivät vastaa riittävällä tavalla nuorten tarpeeseen.

Lisätiedot
Ulla Juhanko, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86469
ulla.juhanko(a)hel.fi

Liisa Pohjolainen
opetustoimen johtaja