Käsitelty

Tekonurmikenttä Sakarinmäen koululle

Hei,
Olemme pitkän pohdinnan jälkeen päässeet siihen tulokseen, että toivoisimme koulullemme tekonurmikenttää. Kenttä palvelisi kaikkia lähialueen lapsia ja nuoria, ja miksei aikuisiakin. Nurmikenttä on jo vuosia noussut esille ruutitiedonkeruun kautta. Tarkoituksemme olisi korvata nykyinen pikkukenttämme tekonurmella, jolloinka jäljelle jää vielä isompi hiekkakenttä. Näiden kahden kombinaationa liikuntatuntiemme taso kohenisi huomattavasti. Isommalla hiekkakentällä olisi mahdollista pelata kesäisin esim. pesäpalloa ja harrastaa yleisurheilua, kun taas pienempi tekonurmikenttä mahdollistaisi jalkapallon peluun kovemmalla tasolla. Kenttään olisi myös mahdollista piirtää eri lajien, kuten pesäpallon rajat. Koulumme ala-asteen opiskelijat viettävät välitunnit ulkona joka ikinen päivä, ja nurmikenttä piristäisi heidänkin päiviään runsaasti. Nurmikenttä olisi myös hyvä vaihtoehto astmaa sairastaville, sillä hiekkakentällä jalkapalloa pelatessa hiekka pöllyää, ja nurmikentällä tämä ei olisi ongelmana. Lähialueen asukkailla olisi myös mahdollisuus tulla viettämään vapaa-aikaa jalkapalloa pelatessa.

Toivomme että ottaisitte toivomuksemme syvempään käsittelyyn.
Ystävällisin terveisin,
Sakarinmäen peruskoulun oppilaskunnan hallitus & tukioppilaat
Oppilaskunnan puheenjohtaja Lukas Virtala

Aloitteenne tekonurmikentän saamiseksi Sakarinmäen koululle

Hyvä Lukas ja muut aloitteen tekijät

Lähetin teidän aloitteenne kaupungin liikuntapalveluille selvitettäväksi. Heiltä saamani vastaus on kirjeeni liitteenä. Vastauksesta ilmenee, että tekonurmikenttä olisi monin tavoin hyvä uudistus. Tekonurmikentillä parantaisi koululiikunnan mahdollisuuksia ja laatua niin kuin te olette aloitteessanne esittäneet. Liikuntapalvelut päivittää kuluvan vuoden aikana tekonurmiohjelmaansa, ja tutkii tässä yhteydessä, olisiko Sakarinmäen koulun tekonurmikentän rakentaminen mahdollista sisällyttää tulevien vuosien ohjelmaan.

Liikuntapalveluista Petteri Huurre on luvannut laittaa teille syksyn mittaan tietoa ohjelman valmistelusta. Hänelle voi myös soittaa, Petterin puhelinnumero on 310 87791.

Kiitän teitä aloitteestanne ja toivotan teille oikein mukavaa kevättä.

Lisätietoja Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

Apulaispormestari Nasima Razmyar

Liite:

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden lausunto nuorten aloitteesta tekonurmikentän saamiseksi Sakarinmäen koulun yhteyteen

Liikuntajohtaja antaa kaupunginkanslialle liikuntapalvelukokonaisuuden puolesta seuraavan lausunnon Sakarinmäen peruskoulun oppilaskunnan hallituksen aloitteeseen tekonurmikentän rakentamiseksi koulun pikkukentälle:

Sakarinmäen koulun kentät ovat liikuntapalveluiden hallinnassa. Kaksi liikuntapaikkojen tiimiesimiestä on käynyt alkuvuodesta tutustumassa koulun kenttätilanteeseen ja keskustelemassa koulun henkilökunnan kanssa tehdystä aloitteesta.

Hiekkakenttien muuttaminen tekonurmiksi lisää yleensä kenttien viikoittaista käyttöä sekä pidentää vuosittaista käyttöaikaa. Sakarinmäen koulun kentän muuttaminen tekonurmeksi parantaisi koululiikunnan mahdollisuuksia ja laatua aloitteen mukaisesti. Tämän lisäksi liikuntao­losuhteiden parantaminen lisää liikunnan määrää ja sillä on sitä kautta myönteisiä kansanterveydellisiä vaikutuksia lähialueella laajemminkin.

Liikuntapuistojen- ja -kenttien rakentamisohjelma vuoden 2018 osalta on kuitenkin jo vahvistettu. Tästä johtuen Sakarinmäen koulun tekonurmikentän sisällyttäminen tämän vuoden ohjelmaan ei todennäköisesti enää onnistu.

Liikuntapalvelut päivittää kuluvan vuoden aikana tulevien vuosien tekonurmiohjelmaa ja tutkii tässä yhteydessä olisiko Sakarinmäen koulun tekonurmikentän rakentaminen sisällytettävissä tulevien vuosien ohjelmaan.

Lisätiedot: Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 8779, petteri. huurre(a)hel.fi

Heli Kinnula
nuorisosihteeri
Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala, nuorisopalvelut
PL 5000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. 09- 310 89 144, 041 -5121 707