Käsitelty

Tekojää Sakarinmäen peruskoululle

Hei!
Me olemme haaveilleet tekojäästä tänne sakarinmäen alueelle jo hetken aikaa. Tekojää voisi auttaa koulun toimintaa ja aktivoida lasten ja nuorten arkiliikuntaa, sillä tällä alueella ei ole melkein mitään aktiviteetteja talveksi. Tekojää hyödyttäisi myös sekä alueen vapaa-aikaa sekä koululiikuntaa. Ulkojäitä löytyy kyllä alueelta kaksi kappaletta, mutta jäädyttämisessä kestää hyvin kauan, jonka takia liikuntatunneilla joutuu odottamaan hyvin kauan jäälle pääsyä. Toinen kenttä sijaitsee Landboossa, mutta sinne ja takaisin kestää kävellä noin 40 minuuttia, jonka lisäksi oppilaiden joutuu kantamaan omia luistimia ja mailoja mukanaan. Kumpikaan jää ei ole hirveän hyvässä kunnossa koskaan. Kylmien talvien vähenemisestä johtuen yhä useampana vuonna ei ole ollut mahdollisuutta luisteluun ollenkaan. Talviurheilemiseen ei ole ollenkaan mahdollisuuksia, sillä alueella ei ole edes latuja, minkä takia kaikkialle joutuu kulkemaan julkisilla. Kulkuyhteydet eivät ole hyvät, sillä bussi kulkee koulun ohi itäkeskukseen kerran puolessa tunnissa, eikä aina silloinkaan, jonka takia liikuntatunneilla on lähes mahdotonta lähteä minnekään.

Tekojää aktivoisi enemmän lapsia ja nuoria käymään luistelemassa enemmän. Jää edistäisi myös liikuntatuntien tekemistä ja aktiivisuutta. Sitä voisi myös käyttää kesäisin tavallisena kenttänä.

Toivomme siis että otamme asian tarkempaan käsittelyyn. Ystävällisin terveisin, Elizabet Alatalo ja Tuomas Kariluoma Sakarinmäen peruskoulun oppilaskunnan puheenjohtajat.

VASTAUS

12.5.2021

 

Nuorten aloite tekojääradasta Sakarinmäen peruskoululle

 

Hyvä Aloitteentekijä

kiitos uutta tekojäärataa koskevasta aloitteestasi. Olen pahoillani että vastauksessa kesti tavallista pidempään, selvittelimme asiaa sekä kaupungin liikuntapalvelujen että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.

Tekojääradan rakentaminen Sakarinmäkeen ei valitettavasti ole tällä hetkellä mahdollista.

Sakarinmäen peruskoulun pihalla olevaa hiekkakenttää on jäädytetty luistelukäyttöön aina kun pakkaset ovat sen sallineet. Uuden tekojääradan rakentaminen maksaa paikasta riippuen noin 800 000−2 000 000 euroa. Rakentamiskustannusten lisäksi tekojääradan ylläpidosta koituu noin 100 000 euron kustannukset joka vuosi. Tällaista määrärahaa ei ole liikuntapalveluilla varattuna.

On aivan valtavan tärkeää, että lapsilla ja nuorilla on hyvät liikuntamahdollisuudet päiväkotien ja koulujen pihoilla ja niiden ympäristössä. Oman pihan lisäksi kouluilla on mahdollisuus käyttää päivällä muita kaupungin ylläpitämiä liikuntapaikkoja.

Helsingissä on tällä hetkellä kahdeksan tekojäärataa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla pidetään tarkasti huolta siitä, että kaupungin liikuntapaikat sijaitsevat tasaisesti ympäri kaupunkia. Jotta tekojääratojen saavutettavuus olisi yhtä hyvä joka puolella kaupunkia, seuraavat tekojääradat tulisi rakentaa Itä-, Pohjois- tai Luoteis-Helsinkiin. Saavutettavuuden näkökulmasta sopivia alueita voisivat olla esimerkiksi Laajasalo, Vuosaari, Ruskeasuo, Haaga tai Tali.

On tottakai harmillista, että nyt ei ole Sakarinmäen vuoro. Tekojäärata on kaupungin liikuntapalvelujen mittapuussa iso investointi. Koko Östersundomin alueella liikuntapaikkarakentamista hidastaa keskeneräinen kaavoitustyö. Ennen alueen asemakaavojen valmistumista ei ole mielekästä suunnitella alueelle merkittäviä liikuntapaikkarakennelmia.

Toivon että tilanne jossain vaiheessa kuitenkin paranee.

Lisätiedot Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731, maria.nyfors(a)hel.fi

 

Nasima Razmyar

apulaispormestari