Käsitelty

Tässä saa taiteilla!

Esittävä katutaide on tärkeä osa urbaania kaupunkikulttuuria.

Helsinki on elävä kaupunki. Helsinki toimii. Helsingissä tapahtuu.
Toimiva Helsinki tarvitsee kuitenkin liikettä. Toimiva kaupunki tarvitsee tapahtumia. Toimiva kaupunki tarvitsee asioita, joista ihmiset pitävät. Sellaista on katutaide.

Helsinki voisi toimia mallikaupunkina esittävän katutaiteen ystäväkaupunkina. Yksi toimiva tapa esittävän katutaiteen tukemiseksi olisi keksimäni “Tässä saa taiteilla!” -katualueet. Keskeisille, kaupungin omistamille katualueille voitaisiin merkitä paikat, joissa olisi luvallista esittää mitä erilaista katutaidetta. Merkkinä katutaiteen paikalle voisi toimia maalattu kuvio tai jopa sapluunan avulla painepesurilla asfalttiin tai katukivetykseen tehty kuvio.

Helsinki kaipaa esittävää katutaidetta. Olen valmis kehittelemään ratkaisuja paremman katutaidekulttuurin luomiselle Helsingissä.

Jani Alanen
Ruudin ydinryhmä

Kiitän sinua aloitteestasi. Liitteenä (alla) on nuorisoasiainkeskukselta tullut lausunto, jossa aloitetta pidetään raikkaana ja kaupunkia elävöittävänä. Lausunnosta ilmenee, että aloitettasi tullaan käsittelemään "Katutaiteen pelisäännöt" -työryhmässä, jossa selvitellään aloitteen toteuttamisen teknisiä ja sisällöllisiä edellytyksiä. Sinun kannattaa varmaan syksyn mittaan olla vaikka sähköpostilla yhteydessä työryhmän puheenjohtajaan, Ulla Laurioon, ulla.laurio(a)hel.fi, niin saat päivitettyä tietoa aloitteen tilanteesta.

Toivotan sinulle oikein mukavaa syksyä!

Ritva Viljanen
Apulaiskaupunginjohtaja

---

Nuorisoasiainkeskuksen vastaus Jani Alasen Ruuti -aloitteeseen "Tässä saa taiteilla!"

Nuorisoasiainkeskus antaa aloitteesta seuraavan lausunnon:

Jani Alasen ehdotus on raikas ja nuorisoasiainkeskus näkee, että hänen ideoimansa "Tässä saa taiteilla!" -katualueet voisivat hyvinkin toimia kaupunkia elävöittävinä ja asukkaita ilahduttavina paikkoina eri puolilla kaupunkia.

Nuorisoasiainkeskuksen vetämässä Katutaiteen pelisäännöt -työryhmässä on edustus niistä virastoista, joiden kannanottoa kyseisen ehdotuksen toteuttaminen sekä teknisesti että sisällöllisesti vaatisi. Ehdotamme, että Katutaiteen pelisäännöt -työryhmä käsittelee ehdotuksen heti alkusyksyn aikana. Mikäli näyttää siltä, että ehdotuksessa mainittujen "Tässä saa taiteilla!" -katualueiden käyttöönottamiselle ei ole esteitä, ryhmä voi olla yhteydessä Jani Alaseen keskustellakseen ehdotuksen toimeenpanon laajuudesta, aikataulusta ja käytännön toteutuksesta vielä syksyn 2016 aikana.

Tommi Laitio
nuorisotoimenjohtaja