Käsitelty

Tarve vertaistuelle ja kuuntelulle

Aloite saapunut 28.1.2022

Nuorilla on tarve päästä purkamaan ajatuksiaan anonyymisti jollekin, joka vain kuuntelee ja pyydettäessä auttaa. Akuuttia nopeaan tarpeeseen saatavaa apua. Vastaamassa voisi olla nuori joka on koulutettu antamaan tukea, tai aikuinen. Voisi varata ajan, jotta ei tarvitsisi jonottaa. Tavoite on nuorten mielenterveyden edistäminen.

 

VASTAUS

 

30.6.2022

 

Kiitos tärkeästä aloitteestasi, jossa toivot, että anonyymiä mielenterveyttä edistävää vertaistukea tulisi olla saatavilla nuorille ja että apua olisi tarjolla nopeasti ja varatulla ajalla.

Nuorten mielenterveyden edistäminen on yksi tämän valtuustokauden tärkeistä kaupungin strategiatavoitteista. Kaupungilla, HUS:lla ja eri yhdistyksillä on tarjolla eri tilanteisiin tarkoitettua, lasten ja nuorten mielenterveyttä edistäviä palveluita, joihin voi ottaa yhteyttä anonyymisti tai tunnistautuneena.

Nimenomaan anonyymiin yhteydenottoon perustuvaa mielenterveyttä edistävää tukea tarjoavat monet eri toimijat, kuten

  • Suomen Mielenterveys ry:n (MIELI) Sekasin-cha ja Sekasin Gaming-serveri
  • Helsinki Mission nuorten kriisipisteet
  • Discordin Sekasin-kanavan vertaistuki
  • MIELI ry:llä ja HelsinkiMissiolla on myös tukihenkilötoimintaa.
  • Mannerheimin Lastensuojeluliiton ylläpitämässä nuorten ja lasten puhelimessa voi keskustella anonyymisti aikuisen kanssa. Lisätietoa palvelusta saa osoitteesta https://www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/lasten-ia-nuorten-puhelin/.
  • Väestöliitto tarjoaa tukea Poikien puhelimessa, lisätietoa osoitteessa https://www.vaesto-liitto.fi/poikien-puhelin/.

Myös kaupungilla on matalan kynnyksen yhteydenpaikkoja. Mieppi -mielenterveyspalveluja on tarjolla Myllypurossa, Kalasatamaassa ja Haagassa. Niissä neuvotaan ja autetaan elämäntilanteeseen tai mielenterveyteen liittyvissä huolissa. Keskustelutuki ja ohjaus voidaan toteuttaa etäyhteydellä tai kasvokkain, ja ajan voi varata Maisa -sovelluksella, yhteydenottolomakkeella tai puhelimitse. Mieppiin voi tulla myös ilman ajanvarausta.

Nuorisoasema neuvoo ja päivystää Hakaniemessä. Sieltä saa apua päihteisiin, pelaamiseen, liialliseen netinkäyttöön tai mielenterveyspulmiin liittyvissä asioissa. Miepissä ja nuorisoasemalla asioidaan tunnistautuneena, toisin sanoen niissä ei asioida anonyymisti.

HUS:n ylläpitämästä nuorten mielenterveystalo -verkkoportaalissa on tarjolla chat ja erilaista mielenterveyteen liittyvää materiaalia. Helsingin kaupungin https://nuorten.hel.fi/ -verkkosivulla on chat-palvelu, jossa voi keskustella sosiaalialan ammattilaisen tai terveydenhoitajan kanssa.

Ohjaamossa neuvotaan ja vastataan 15-29-vuotiaiden nuorten kysymyksiin, autetaan elämässä eteenpäin ja neuvotaan viranomaisasioissa. Lisätietoa Ohjaamossa tarjottavista palveluista löytyy osoitteesta https://ohjaamo.hel.fi/.

Erilaisia avoimia chat-palveluja on koottu myös Pelastakaa Lapset ry:n ylläpitämälle sivulle osoitteessa https://www.netari.fi/avoimet-chatit/. Tuki- ja kriisipalveluja on koottu Nuortenelämä.fi -sivustolle osoitteessa https://www.nuortenelama.fi/ tuki-ja-kriisipalvelut.

Toivon, että näistä palveluista löytyy apua ja tukea lapsia ja nuoria askarruttaviin kysymyksiin. On tärkeää varmistaa, että lapset ja nuoret tietävät näistä palveluista ja että ne on helppoa löytää.

Kynnys yhteydenotolle on pyritty tekemään niin matalaksi kuin mahdollista, jotta kukaan ei jäisi tarvitsemaansa apua vaille.

 

Daniel Sazonov

sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari