Käsitelty

Suurmetsäntien vaarallinen risteys

Meidän mielestämme Suurmetsäntien ja Malminkaaren risteys on turvallisuusriski erityisesti jalankulkijoille. Suurmetsäntien pitkän suoran nopeusrajoitus ennen risteystä on liian suuri. Risteyksessä on paljon liikennettä ja ruuhka-aikana jopa valtavasti liikennettä. Olemme huolissamme erityisesti pienten koululaisten koulumatkan turvallisuudesta, koska kyseisen risteyksen läpi kulkee päivittäin runsaasti pieniä jalankulkijoita. Risteys on muutenkin jalankulkijoille haastava ja autoilijoiden nopeus ei erityisesti helpota asiaa. Ehdotammekin autoilijoiden nopeusrajoituksen alentamista ainakin risteysalueella ja turvallisuuden parantamista myös muulla tavoin.

Jere Tiainen (16v)
Jasper Hulden (14v)
Jenna Tiainen (14v)
Ona Hulden (11v)
Ronja Tiainen (10v)

Hei,

Malminkaaren ja Suurmetsäntien liittymässä on tapahtunut poliisin tietoon tulleita loukkaantumiseen johtaneita onnettomuuksia vuosina 2004-2008 yhteensä 5 kpl ja vuosina 2009-2014 1 kpl. Loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien määrä on siis laskussa. Onnettomuuksista kahdessa on osallisena vain henkilöautoja, kahdessa vain moottoripyöriä ja kahdessa henkilöauto sekä pyöräilijä.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnistymässä nopeusrajoitusjärjestelmän kehittämistyö, jonka yhteydessä nopeusrajoitusjärjestelmää katsotaan koko kaupungin käsittävänä verkollisena tarkasteluna. Myös Suurmetsäntien nopeusrajoitus Malminkaaren risteyksen tuntumassa liittyy kyseiseen verkolliseen tarkasteluun, joten tässä vaiheessa nopeusrajoitusta ei Suurmetsäntiellä alenneta.

Malmin lentokentälle suunnitellaan uutta asuinaluetta 25 000 asukkaalle, kun lentoliikenne kentältä loppuu. Malminkaaren ja Suurmetsäntien liittymä kuuluvat Malmin kentän suunnittelualueeseen. Malmin kentän kaavarunko viedään kaupunkisuunnittelulautakuntaan vuoden 2015 lopussa. Tässä kaavarungossa esitetään Malminkaarelle ja Suurmetsäntielle uutta linjausta. Malminkaaren ja Suurmetsäntien liittymän paikka saattaa myös tämän suunnitelman johdosta muuttua. Kun Malmin kentän suunnittelu etenee, tarkentuu myös uuden liittymän tyyppi ja paikka. Uuden kaava-alueen rakentaminen alkaa aikaisintaan vuonna 2020.

Ystävällisin terveisin,

Topi Vuorio
liikenneinsinööri

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
liikennesuunnitteluosasto
Kansakoulukatu 1 A
PL 2100, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. (09) 310 37193
topi.vuorio@hel.fi
www.hel.fi/ksv