Käsitelty

Suorat numerot takaisin oikomishoitoon

Aloite vireillä 15.2.2021

 

Kuten valitettavan monet helsinkiläiset tietävät, lähestulkoon kaikki yhteydenotot suun terveydenhuoltoon ohjautuvat keskitettyyn ajanvarauspalveluun. Keskitetty ajanvarauspalvelu on aina ruuhkautunut ja takaisinsoittoa joutuu odottamaan monesti päiviä. Yli viikonkaan odotusaika ei ole ennenkuulumatonta.

Oikomishoidossa, jonka asiakkaita ovat pääasiassa nuoret, on tärkeää saada ongelmatilanteissa yhteys omaan oikojaan mahdollisimman pian. Kojeiden rikkoutuminen voi olla hyvinkin akuutti asia ja silloin oikojan luo pääsyn on hyvä toteutua päivissä. Voi olla myös tilanteita, jolloin tarvitaan lisää tarvikkeita, kuten kumilenkkejä, joita ilman hoito viivästyy tai positiivinen kehitys vesittyy.

Aikaisemmin oikojille on ollut potilaille annettavat suorat puhelinnumerot, joilla saa yhteyden suoraan ko. oikojan toimistoon ilman päivien lisäodotusta takaisinsoittopalvelusta. Nyt näistä on kuitenkin jostain syystä luovuttu.

Oikomishoito – ja etenkin ongelmatilanteisiin reagointi – vaikeutuu kohtuuttomasti, kun suorista numeroista on luovuttu. Olen esimerkiksi huomannut, että vaikka soitankin keskitettyyn ajanvaraukseen pyytääkseni muun muassa kumilenkkejä, keskitetyn ajanvarauksen työntekijät soittavat edelleen kyseiseen hammashoitolaan. Tässä ollaan siis luotu täysin turha ylimääräinen byrokraattinen kerros.

Suorat numerot olivat toimiva konsepti, joka helpotti asiointia ja paransi asiointikokemusta. Miksi kaupunki on päättänyt luopua niistä? Suorat numerot on palautettava ainakin oikomishoitoon.

Miro Maaranen
nuorisoneuvoston sihteeri

 

VASTAUS

Aloite vastaus pvm 8.6.2021

 

Kiitos hyvästä ja ajankohtaisesta aloitteestasi.

Kuten aloitteessasi kirjoitat yhteydenotot suun terveydenhuoltoon ohjautuvat keskitettyyn asiakaspalvelukeskukseen ja takaisinsoittoa voi joutua odottamaan useita päiviä.

Aikaisemmin nuorten oikomishoidossa asiakkaille on annettu suora puhelinnumerot, joilla on saanut suoraan yhteyden oikojan toimistoon ilman päivien lisäodotusta takaisinsoittopalvelusta. Oikomishoidossa, jonka asiakkaita ovat pääasiassa nuoret, on tärkeää saada ongelmatilanteissa yhteys omaan oikojaan mahdollisimman pian.

Ehdotat, että suorat yhteydenottonumerot oikomishoitoon tulisi ottaa takaisin käyttöön.

Palautteesi johdosta olemme olleet yhteydessä sosiaali- ja terveystoimialan suun terveydenhuoltoon, josta kerrottiin, että tähän saakka asiakaspalvelukeskus on konsultoinut tarvittaessa oikomistiimejä välipuhelulla.

Hyvänä uutisena voin kuitenkin kertoa, että suun terveydenhuollon oikomishoidon oman linjan testaukset alkavat kesäkuun puolessa välissä ja suora linja otetaan käyttöön kesän aikana.

Uskon, että tämä toimintamalli parantaa nuorten asiakkaiden asiakaskokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista.

 

Hyvää kesää toivottaen,

Sanna Vesikansa

sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari