Käsitelty

Skeittiramppi / miniramppeja Torpparinmäkeen

Nuoret toivovat alueelle lisää skeittimestoja/miniramppeja, jos sateen suojassa, niin sitä parempi, koska silloin se mahdollistaisi pidemmän harrastusajan eikä olisi niin sidonnainen sääolosuhteisiin. Tämä edistäisi yleistä liikkuvuutta ja mahdollistaisi nuoria harrastamaan omalla lähi-/ kotialueellaan.

Koska paikat olisivat lähellä asuinaluetta, ei nuorten tarvitsisi lähteä muualle kaupungissa, myös isona hankkeen syynä on se, ettei Torpparinmäen alueen lähellä ole skeittipuistoa/siihen tarkoitettua paikkaa. Tällä hetkellä nuoret sekeittaavat sellaisilla paikoilla, mistä aiheutuu vaaraa heille ja ja muille ohikulkijoille. Kielletyillä alueilla skeittaaminen vähentyisi, jos he saisivat paikan missä saisi skeitata aivan rauhassa ja siihen tarkoitetussa paikassa.
Skeittimestojen materiaaleissa tulee panostaa kestävyyteen ja ennen kaikkea turvallisuuteen.

 

VASTAUS

5.2.2021

Torpparinmäen skeittipaikkoja koskeva nuorten aloite

Hyvä Aloitteentekijä,

kiitos skeittipaikkoja koskevasta aloitteestasi. Ehdotat että Torpparinmäen alueelle rakennettaisiin lisää skeittipaikkoja tai miniramppeja, mielellään sateen suojaan, jotta nuorilla olisi luvallinen skeittaukseen tarkoitettu paikka.

Helsingin kaupungilla tehdään parhaillaan uutta skeittiohjelmaa. Siinä selvitetään nykyisten skeittipaikkojen kehittämistä ja kartoitetaan mahdollisuuksia uusille paikoille. Skeittipaikkaverkoston näkökulmasta Torpparinmäki sopisi hyvin uuden paikan sijainniksi. Tilannetta tutkitaan tarkemmin skeittiohjelman valmistelussa. Siinä yhteydessä on hyvä selvittää myös sateelta suojaavia rakenteita ja erilaisiin sääolosuhteisiin varautumista.

Aloitteesi huomioidaan uuden skeittiohjelman valmistelussa. Toivotaan että sen myötä Torpparinmäkeenkin saataisiin skeittaukseen sopiva paikka.

Lisätiedot Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731 maria.nyfors(a)hel.fi

Nasima Razmyar

apulaispormestari