Käsitelty

Seksuaalikasvatusta sateenkaarivähemmistöille

Törmäsin yläkoulun terveystiedon opiskelussa ongelmaan, joka koskee koulun seksuaali- ja ehkäisykasvatuksen yhdenvertaisuutta. Tällä hetkellä kaikki seksuaalikasvatus on heteronormatiivisuutta painottavaa eikä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöä käsitellä kuin yhdellä pienellä kappaleella kirjassa, jos edes käsitellään.

Terveystiedon oppikirjoja tulisi ensinnäkin uudistaa siten, että mukana olisi homojen, lesbojen ja transsukupuolisten lisäksi muitakin seksuaalisuuksia esiteltyinä, kuten aseksuaalisuus ja panseksuaalisuus tai muunsukupuolisuus. Tämä olisi ensinnäkin tärkeää niille, joiden identiteettiä asia koskettaa kuin myös aivan kaikille – mikäli asioista puhutaan, mielipiteet ja maailmankuvat avartuvat.

Toinen asia, joka vaatii muutosta on se, että ehkäisyn opetus päättyy kondomeihin ja e-pillereihin. Tälläinen opetustapa on valtaosalle oppilaista riittävä, mutta olisi kaikkien eduksi ja erityisesti näihin vähemmistöihin kuuluvien hyvinvoinnille parasta, mikäli asioita käsiteltäisiin avoimin mielin ja opettajilla olisi käytössä yhdenvertaisuutta tukevat koulutukset myös sateenkaarivähemmistöjen osalta. Muutama lause lisää ei oppituntia pidentäisi vaan hyödyttäisi kaikkia, sillä seksi on muutakin kuin, mitä nämä oppikirjat antavat ymmärtää.

Seksuaalivähemmistöjen ehkäisystä tai seksistä ei terveystiedon tunneilla puhuttu sanaakaan, joten tiedonhankinta jää usein nuorelle itselleen ja esim. riskitekijät sukupuolitaudeille nousevat, kun osa olennaisesta tiedosta saattaa jäädä löytämättä.
Ei ole oikeudenmukaista, että unohdamme nämä vähemmistöt asiassa, joka tulee elämme aikana koskettamaan meitä tavalla tai toisella.

Joten tiivistettynä – vedoten yhdenvertaisuuteen, terveystiedon oppikirjoja tulisi uudistaa ja opettajille saada lisäkoulutusta asian tiimoilta.

6.9.2018

SEKSUAALIKASVATUSTA SATEENKAARIVÄHEMMISTÖILLE

Hei,
Kiitän seksuaalikasvatusta koskevasta aloitteestasi !

Aloitteessasi toivot opettajille lisää koulutusta seksuaalisuuden eri muodoista ja heidän ehkäisymahdollisuuksistaan. Tällaista toivetta on tullut nuorilta aiemminkin.

Seksuaalisuus ja sen monet muodot ovat asia, joka hämmentää monia nuoria ja heidän vanhempiaan. Aiempaa laajempaan ja yksityiskohtaisempaan seksuaalisuuden opetukseen tulee paljon toiveita. Toisaalta varsinkin osa huoltajista antaa aivan vastakkaista palautetta. Esimerkiksi uskonnolliseen vakaumukseen vedoten he vaativat, että koulussa ei saisi olla käytännössä minkäänlaista seksuaalikasvatusta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala jo vuosia järjestänyt työnimellä "Seksuaalikasvatuksen kehittyvät käytännöt" kulkevaa koulutusta yhteistyössä mm. Loiste-setlementin, Klaari Helsingin ja kouluterveydenhuollon kanssa. Näiden koulutusten tärkeimpiä kohderyhmiä ovat olleet opettajat sekä opiskeluhuollon työntekijät. Opiskeluhuollon henkilöstölle on järjestetty myös erillisiä seksuaalisuuden moninaisuuteen liittyviä koulutustilaisuuksia. Näissä koulutuksissa on teemoina ollut mm. seksuaalinen moninaisuus, seksuaalinen häirintä, ehkäisy sekä seksuaalisuuteen liittyvien asioiden puheeksi ottaminen.

Sinun laillasi nuoret toivovat sitä, että terveystiedon seksuaalisuutta koskevaa osaa laajennettaisiin ns. heteronormatiivisuuden ulkopuolelle. Tällaiset toiveet on varmasti syytä ottaa huomioon oppimateriaalia uudistettaessa, mutta Helsingin kaupunki ei ole oppikirjoja laativa taho. Lupaan välittää tämän tärkeän viestin mahdollisuuksien mukaan eteenpäin oppikirjojen tekijöille.
Helsingin kaupunki pyrkii edistämään toiminnassaan yhdenvertaisuuden toteutumista kaikin tavoin. Mielestäni on ensiarvoisen tärkeää kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla, että seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvistä asioista kerrotaan lapsille ja nuorille avoimesti, mutta asiallisesti.

Hyvää syksyn alkua!

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36046, anja.vallittu(a) hel.fi

Ystävällisin terveisin Pia Pakarinen
apulaispormestari