Käsitelty

Ruuti.munstadi.fi entirely translated into English and Swedish

Website ruuti.munstadi.fi is avaible in three different languages: Finnish, Swedish and English. It was great to see that all these three languages, manly used by young people of Helsinki, are notified on this website. After spending a short time with English- and Swedish-translated versions of this website, I found out that they contain much less information compared to the Finnish version of the site. All of the young people of Helsinki don’t have Finnish as their mother tongue like I have or they’re not fluent in Finnish at all, which means they don’t have the opportunity to get the same information that I’m able to get or suggest what I’m going to suggest. In the name of equality, I suggest that this website, ruuti.munstadi.fi, would be entirely translated into Swedish and English.

Antti Avoranta
Member of Helsinki Youth Council

Hyvä Antti

Olet tehnyt joukon aloitteita, joista merkittävä osa koskee nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin kehittämistä. Ilokseni kuulin, että olet käynyt niiden tiimoilta keskusteluja nuorisopalvelun väen kanssa. Pidän tällaisia keskusteluja erinomaisen hyvänä asiana. Oman vastaukseni olen koonnut tähän yhteen kirjeeseen siltä osin kuin aloitteesi liittyvät Ruutiin.

Apulaispormestarin kirje, jossa on koottu vastaukset kaikkiin noihin aloitteisiin, löytyy aloitteen "Nuorille kaupunginosailtoja päättäjien kanssa" kohdalta.

Seuraavassa tätä aloitetta koskeva osa vastauksesta:

Aloitteesi Ruuti.munstadi.fi -sivuston kääntämisestä ruotsiksi ja englanniksi

Tämän osalta viittaan nuorisopalveluista saamaani tietoon, jonka mukaan koko nuorisopalveluiden Mun stadi -sivustoa, jolla myös ruuti.munstadi.fi sijaitsee, ollaan uudistamassa tulevan kahden vuoden aikana. Uudistus on osa koko kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan verkkosivustojen uudistussuunnitelmaa. Tulevan suuren uudistuksen vuoksi Ruudin verkkosivuja ei voida nyt lähteä uudistamaan Iaajamittaisesti. Verkkosivut on kuitenkin pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. NuorisopalveIuissa ollaankin parhaillaan työstämässä Ruudin toimintojen ja navigoinnin uudistamista. Kun suomenkielinen sisältö on saatettu ajan tasalle, käännetään sivusto kokonaisuudessaan ruotsiksi, ja mahdollisuuksien mukaan myös englanniksi.

Kiitän sinua aktiivisuudestasi ja toivotan hyvää jatkoa nuorisoneuvoston jäsenen työssäsi.

Lisätiedot Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, Ieena.mickwitz(a)hel.fi

Nasima Razmyar, apulaispormestari