Käsitelty

Rullakiekkokenttä

Laajasalon vaikuttajaryhmän nuoret toivoo rullakiekkokenttää lähi-alueelle. Muutkin jääkiekon- ja sählyn peluusta kiinnostuneet ovat toivoneet tämmöistä kenttää pitkän aikaa.

  • Talvella kentän voi jäädyttää josta tulee ulkojää.
  • Rullakiekkokenttä ei tarvitse suuria huoltotöitä.
  • Ostari saisi lisää asiakkaita koska kävijät ostaisivat eväitä mukaan.
  • Laajasalosta tulee suositumpi paikka ja enempi ihmislukumäärä tulee käymään ehkä usemmankin kerran tällä alueella.
  • Kentällä voi pelata myös salibandya.
  • Koulu/Nuta voi myös hyödyttää kenttää liikuntatuntien/tapahtumien ajan.

Helsingissä 15.9.2017

Nuorten aloite rullakiekkokentän saamiseksi Laajasaloon

HEL 2017-007071

Hyvät aloitteen tekijät

Kiitos aloitteestanne, jossa Laajasalon vaikuttajaryhmä ja muutkin jääkiekon ja sählyn pe­ laamisesta kiinnostuneet toivovat rullakiekkokenttää Laajasaloon.

Olen selvittänyt asiaa liikunnan palvelukokonaisuuden ja kaupunginkanslian kanssa.

Laajasalon liikuntapuistossa voi tällä hetkellä harrastaa jalkapalloa, koripalloa, beach vol­ leyta, kuntoilua ja tennistä sekä talvisin luistelua ja jääkiekkoa. Liikuntapuistossa on talvi­ sin kaukalo, joka on jääkiekko- ja luistelukäytössä. Kesällä kaukalo puretaan ja kentällä pelataan tennistä, joka hyvin suosittua. Liikuntapuistossa ei ole valitettavasti tilaa toiselle kaukalolle, joten rullakiekkokaukalon rakentaminen sinne ei ole tällä hetkellä mahdollista.

Lähialueella on Herttoniemenrannan liikuntapuisto, jossa voi harrastaa jalkapalloa, kori­ palloa, lentopalloa, yleisurheilua ja tennistä sekä talvisin luistelua ja jääkiekkoa . Liikunta­ puistossa ei ole kuitenkaan tilaa uudelle rullakiekkokaukalolle.

Kaupungin itäosassa on alustavasti suunniteltu rullakiekkokaukalon toteuttamista Kontu­ lan liikuntapuistoon. Määrärahoja ei ole kuitenkaan vielä saatu varmistettua.

Liikunnan palvelukokonaisuuden ainoa varsinainen rullakiekkokaukalo on tällä hetkellä Väinämöisen kentällä.

Kiitän teitä aloitteestanne ja toivotan liikunnan iloa.

Nasima Razmyar
Apulaispormestari

Heli Kinnula
nuorisosihteeri
Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala, nuorisopalvelut
PL 5000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. 09- 310 89 144, 041 -5121 707