Käsitelty

Roskien kierrätyksen kehittäminen

Tavoitteena lisätä kierrätyspisteitä eri puolille Helsinkiä ja selkeitä ohjeita kierrätyksestä kierrätyspisteille. Lisätään tietoitoisuutta kierrätyksestä muunmuassa kouluissa.

Vastaus

Vastaus pvm 11.8.2021

Nuorten aloite roskien kierrätyksen kehittämisestä

Hyvät Aloitteentekijät, kiitos aloitteestanne ja pahoittelut, että kesti vastata! Kierrätys on erittäin tärkeä keino hillitä ilmastonmuutosta, luonnonvarojen liikakäyttöä ja ympäristömme roskaantumista.

Helsingin seudun ympäristö -kuntayhtymä (HSY) vastaa koko seudun jätehuollosta, mm. Sortti-asemista ja kierrätyspisteistä, jotka löytyvät kartalta:

https://www.kierratys.info/

HSY:n alueella kierrätyksen pääpaino on kiinteistöjen omissa lajittelumahdollisuuksissa. Taloyhtiöissä, joissa on vähintään viisi asuntoa, pitää sekajätteen lisäksi olla biojätteen, pahvin, lasin, metallin ja uusimpana muovin keräys. Lisäksi HSY kokeilee parhaillaan pientalojen monilokeroista jäteastiaa, joka toimii kuin pieni kierrätyspiste omalla pihalla. Monilokero-roskiksen lokerot tyhjennetään jäteauton vastaaviin lokeroihin samalla kertaa, joten kokeilu on siinäkin mielessä hieno, että se ei aiheuta ylimääräistä liikennettä.

Kyselin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta, miten kouluissa toimitaan ja minulle kerrottiin, että kouluissa on ympäristöryhmät, jotka järjestävät kierrätysmahdollisuuksia koulun tiloihin. Kouluissa on myös järjestetty kampanjoita jätteen määrän vähentämiseksi: esimerkkinä ota, mitä syöt -kampanja biojätteen määrän vähentämiseksi.

Ammatillisissa oppilaitoksissa kierrätys ja vaarallisten jätteiden oikea käsittely kuuluu opetusohjelmaan.
OmaStadissa on ehdotettu kierrätyspisteitä kaikkiin Helsingin kasvatus- ja koulutuslaitoksiin. Toivotaan, että ehdotus menestyy!

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi

Anni Sinnemäki
apulaispormestari