Käsitelty

Riistaruokapäiviä kouluihin

Riistaruokapäiviä kouluihin

Helsingin kouluissa tulisi järjestää riistaruokapäiviä. Tällä hetkellä koulujen ruokalinjastoilla ei valitettavasti näy riistaa, vaikka se on oiva ja ympäristöystävällinen vaihtoehto. Riista on monille helsinkiläisnuorille vierasta, samoin koko suomalainen metsästyskulttuuri. Kouluissa voisi järjestää tutustumispäivän riistaruokaan järjestämällä esimerkiksi metsästysaiheisen teemapäivän.

Riistaruoan tarjoaminen olisi myös konkreettinen ilmastoteko, sillä vastuullinen metsästys on ekologisesti kestävää. Riistalla voisi korvata muita ilmastoa kuormittavia ruokia. Riistaruoan tarjoaminen on toimenpide, jolla kaupunki voisi pienentää hiilijalanjälkeään.

Riista päätyy harvoin kaupunkilaisten lautaselle. Metsästysteemapäivä tutustuttaisi nuoret metsästykseen ja riistalihaan sekä kannustaisi nuoria liikkumaan luonnossa. Riista on ympäristön kannalta kestävämpää ja parempi vaihtoehto kuin punainen liha.

Kaupungin puolelta olisi tärkeää, että riistaruoan tarjoamisen mahdollisuuteen perehdytään tarkemmin. Toimiin voisi ryhtyä järjestämällä kouluissa teemapäivän, jossa riistaa olisi lounaaksi tarjolla.

Max TalviOja
Helsingin nuorisoneuvoston varapuheenjohtaja

RIISTARUOKAPÄIVIÄ KOULUIHIN

Hei,

Kiitän aloitteestasi!

Olen selvittänyt ehdotustasi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa. Aloitteesi pohjalta riistaruokapäivää koskeva toive esitetään tulevissa yhteistyötapaamisissa palveluntuottajille suunniteltaessa ruokalistoja ja teemapäiviä.

Muut aloitteesi johdosta huomioivat asiat ja reunaehdot käyvät ilmi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan seuraavasta lausunnosta:

"Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla suhtaudutaan myönteisesti siihen, että riistaruokaa olisi tarjolla kouluruokailussa. Kouluruokailun vaihtelevuus ja maittavuus ovat tärkeitä asioita, koska koululounaan tulisi kattaa 1/3 lasten ja nuorten päivän ravinnonsaannista ja siitä tulisi saada monipuolisesti ravintoaineita. Kouluruokailun suunnittelua ohjaavat kouluruokailusuositukset, joiden tavoitteena on terveellisyyden lisäksi myös ympäristöystävällinen ruoka. Vaihtelevien raaka-aineiden ja ruokalajien avulla koulupäivien aikana myös opitaan ruokakulttuurista. Haluamme kuunnella asiakkailta tulevia palautteita ja toiveita, ja suunnitella niitä huomioiden tarjonnan joka maistuu oppilaille ja houkuttelee ruokailemaan päivittäin.

Ruokalistasuunnittelu tehdään yhteistyössä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ruokapalveluasiantuntijoiden sekä palveluntuottajien kanssa ja toimiala hyväksyy ruokalistan ennen kuin se tulee käyttöön. Erilaisia teemoja ja juhlapyhiä huomioidaan kouluruoassa enintään 10 kertaa vuodessa ruokapalvelusopimusten mukaisesti. Joka syksy koulussa järjestettävä luomu- ja lähiruokaviikko voisi olla ruokalistoillamme toteutettavista teemoista se, johon riistaruokapäivä sopisi ja jonka toteutusta voidaan palveluntuottajien kanssa kartoittaa. Toive esitetään kaikille palveluntuottajille seuraavissa yhteistyötapaamisissa, joissa ruokalistoja ja teemapäiviä suunnitellaan.

Riistan käyttöä kouluruoassa rajoittaa raaka-aineen hinta, saatavuus ja kotimaisuus. Kotimaisen poronlihan hinta olisi arvolta noin kolminkertainen broilerin, sianlihan, naudanlihan tai kasviproteiinilähteiden hintaan verrattuna, eikä sen käyttö tällä hetkellä kouluruokaan varatun määrärahan puitteissa ole mahdollista.

Koululounaita valmistetaan päivässä yli 50 000 oppilaalle ja yhteen riistaruokaan tarvittava lihamäärä olisi noin 2500 kilosta yli 5000 kiloon. Suomalaisen riistalihan saatavuus elintarviketukuista ei ole jatkuvaa ja raaka-aineen saanti jo yhtenä teemapäivänä pitäisi varmistaa tarkkaan, ennen kuin riistalihaa voidaan suunnitella päivän ruokaan.

Ulkomaisen riistan hinta verrattuna muihin ruokalistalla oleviin lihoihin nähden on kohtuullinen, noin puolitoistakertainen, ja sen saatavuus ympäri vuoden on hyvä. Helsingin kaupungin kouluruoassa pyritään käyttämään mahdollisimman paljon suomalaisia raaka-aineita ja niistä valmistettuja tuotteita. Tällä hetkellä kouluruoassa käytettävä punainen liha ja siipikarjan liha ovat pääosin suomalaisia. Ulkomaisesta riistasta valmistettu ruokalaji voidaan tarjota ruokalistalla esimerkiksi kerran kuudessa viikossa tai yksittäisenä teema- tai juhlapäivänä huomioiden kuitenkin, että kotimaisten raaka-aineiden käyttö pysyy edelleen pääosassa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ruokalistoilla.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on mukana Hiilineutraali Helsinki 2035 ohjelmassa. Ohjelman aikana kehitetään ruokaohjeiden ja –listojen ilmastoystävällisyyttä. Naudanlihan korvaamista riistalla on suunniteltu yhtenä mahdollisena toimenpiteenä, jolla ruokalistojen ilmastoystävällisyyttä voitaisiin parantaa."

Kannustan olemaan aktiivinen ja osallistumaan kouluruokailun kehittämiseen myös jatkossa!

Lisätiedot Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a) hel.fl

Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin 310 22589, katja.peranen(a) hel.fl

Ystävällisin terveisin,

Pia Pakarinen
Apulaispormestari

Heli Kinnula
suunnittelija
Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala, nuorisopalvelut
PL 5000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. 09- 310 89 144, 041 -5121 707