Käsitelty

Puistoihin liikuntalaitteita!

Liikuntalaitteet olisivat nuorille tärkeitä, koska ne olisivat ilmaisia ja semmoisissa paikoissa missä nuoret viettävät aikaa muutenkin. Tiedämme, että liikuntalaitteita on uimarannoilla ja joissain puistoissa, mutta niitä pitäisi olla tasavertaisesti ympäri kaupunkia.

Aloitteesi liikuntalaitteista puistoihin

HEL 2019-000315 T 12 03 02

Hyvä Leevi

Pyysin aloitteesi johdosta selvitystä kaupungin liikuntapalveluilta. Selvityksen
perusteella ulkokuntoiluvälineitä on jo yli 140 eri pisteessä.
Kuntoiluvälineitä on pyritty toteuttamaan tasapuolisesti ympäri kaupunkia,
ulkoilulaitteita on uimarannoilla, ulkoilureittien yhteydessä sekä ulkoilu-
ja liikuntapuistoissa. Viime vuosina on lisäksi toteutettu pari ulkoilukuntosalia,
toinen Pirkkolan liikuntapuistoon ja toinen Puotilan uimarannalle.
Kaupungin liikuntapalvelujen sivuilta löydät kattavan listauksen
kaupungin ulkoliikuntapaikoista.

Liikuntapalvelut pyrkii jatkossakin kehittämään ulkokuntoiluverkostoa
eri käyttäjäryhmät huomioon ottaen. Sinun aloitteesi kertoo osaltaan siitä,
että kyseessä on tärkeä, ja asukkaiden arvostama toiminta. Kiitän
sinua aloitteestasi ja toivotan sinulle mukavaa kevättalvea.
Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

Nasima Razmyar
apulaispormestari