Käsittelyssä

Porolahden koululle ruoka-automaatti

Aloite saapunut 13.9.2022

Porolahden ylä-asteelle haluttaisiin ruoka-automaatti, koska se vähentäisi ruoan heittämistä roskiin, ja se helpottaisi ihmisiä, joille tulee ahdistusta muiden seurassa syömisestä.