Käsitelty

Porolahden koululle ruoka-automaatti

Aloite saapunut 13.9.2022

Porolahden ylä-asteelle haluttaisiin ruoka-automaatti, koska se vähentäisi ruoan heittämistä roskiin, ja se helpottaisi ihmisiä, joille tulee ahdistusta muiden seurassa syömisestä.

 

Vastaus pvm: 7.12.2022

POROLAHDEN KOULULLE RUOKA-AUTOMAATTI

Hei,

Kiitos aloitteestasi, jossa ehdotat koulusi yläasteelle ruoka-automaattia perustellen sitä ruokahävikin pienentämisellä ja helpottamalla ahdistusta muiden seurassa syömisestä sitä kokevien kohdalla.

On tosi tärkeää, että oppilaat söisivät säännöllisen ja täysipainoisen lämpimän aterian eikä korvaisi sitä napostelulla tai välipalatyyppisillä tuotteilla.

Kysyin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan näkemystä aloitteeseesi:

Lähtökohtana on, että kouluissa tarjotaan päivittäin ravitsemuksellinen koululounas, joka tukee oppilaiden terveyttä ja jaksamista. Kouluravintolan tarjonta on suunniteltu kouluruokailusuositusten mukaan terveelliseksi ja täysipainoiseksi kokonaisuudeksi. Toimiala kerää säännöllisesti palautetta ruokailijoilta, jotta tarjolla on mahdollisimman paljon oppilaille mieluisia ruokia. Tarjolla on päivittäin kahta eri ruokaa ja lisäksi valmistetaan oppilaiden tarvitsemat erityisruokavaliot. Kouluravintolassa ruokapalveluntuottaja huolehtii myös, että ruoka on turvallista ja esimerkiksi tarjoilulämpötiloista huolehditaan lainsäädännön mukaisesti.

Peruskouluihin ei nähdä tarvetta hankkia ruoka-automaatteja, koska ateriat järjestetään laadukkaasti kouluravintolassa. Automaatin sekä mikroaaltouunin hankkiminen ja pakattujen tuotteiden valmistus aiheuttaisivat lisäkustannuksia. Ruokaan varattu raha käytetään lounaaseen, emmekä voi tarjota sekä lounasta, että automaattiruokaa.

Kun oppilaat käyvät päivittäin syömässä koululounaan, on ruokapalvelun henkilökunnan helpompi ennakoida ruoan menekkiä ja ylijäävän ruoan määrä vähenee. Hävikkiä ehkäisee myös se, että ottaa lautaselle sen verran ruokaa, mitä varmasti jaksaa syödä. Ruokaa saa aina halutessaan hakea lisää.

Mahdollisesti ahdistavien tilanteiden osalta toivottavasti myös se, että oppilas voi valita oman istumapaikan ja haluaako ruokailun aikana jutella koulukavereiden kanssa, helpottaa tilannetta. Joskus yksittäisten oppilaiden osalta pohditaan yhdessä oppilashuollon kanssa ratkaisuja sopivan ruokailutilanteen järjestämiseen.

Koululounas on yhteisöllinen oppimistilanne ja tauko oppitunneista. Porolahden koululla voidaan pohtia ruokailutilanteen rauhoittamiseen liittyviä asioita yhdessä oppilaiden ja henkilökunnan kanssa koulun ympäristöraadissa, jossa käsitellään myös kouluruokailuun liittyviä asioita.

Kannustan asian esille ottamista koulun raadissa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on luvannut huolehtia, että aloite ja tämä vastaus käsitellään Porolahden raadissa.

Lisätiedot
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a) hel.fi
Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin 310 22596, katja.peranen(a)hel.fi

 

Ystävällisin terveisin,

Nasima Razmyar,

Apulaispormestari