Käsitelty

Poliittiset nuorisojärjestöt kouluille

Poliittisilla nuorisojärjestöillä tulee olla mahdollisuus kertoa toiminnastaan, politiikastaan ja muista niihin liittyvistä asioista kouluilla. Jotta vältyttäisiin poliittiselta kasvatukselta, poliittisia nuorisojärjestöjä pitää olla samaan aikaan koululla vähintään kaksi kerralla. Enimmäismäärää ei tule asettaa.
Nuorten kiinnostus politiikasta on alhainen. Nuoret eivät ole myöskään tietoisia puolueista. Jotta saataisiin nuorten intoa liittyä poliittiseen nuorisojärjestöön, nuorten ymmärrystä nuorisojärjestöjen toiminnasta pitää kertoa lisää. Siten nuorista tulisi yhteiskunnallisesti aktiivisempia.
Asialla olisi myös vaikutusta pitkällä aikavälillä. Nuoret olisivat aikuisina aktiivisempia vaikuttajia, ja äänestysinto olisi heillä suurempi.

Asia on kirjattu Ahjo -järjestelmään diaarinumerolla HEL 2016-013161.

Asiasta on 29.11. pyydetty lausuntoa opetusviraston linjajohtaja Marjo Kyllöseltä. Lausunnon määräaika on 31. tammikuuta 2017.
Juha Kiviniemi
Nuoriso-ohjaaja / Verkkomoderaattori
Ruuti Nuorten vaikuttamisjärjestelmä

juha.kiviniemi@hel.fi
p. 09-310 80084 / 040-3348 044
www.ruuti.net

Ruuti Päätä olla mukana!