Käsitelty

Pistorasiat metroihin

Monet pääkaupunkiseutulaiset käyttävät paljon julkista liikennettä, ja etenkin metroja lähes päivittäin. Matkaa metrossa voi kertyä kerralla jopa yli puoli tuntia, jolloin esimerkiksi elektroniikkalaitteiden käyttö ja musiikin kuuntelu ovat hyvä tapa saada aika kulumaan. Kuitenkaan akku ei näissä laitteissa kestä loputtomiin, ja jossakin kohtaa syntyy tarve akun lataamiselle.
Metroissa ei ole kuitenkaan tällä hetkellä pistorasioita tai mitään tapaa ladata laitteita ilman esimerkiksi matkalaturia. Täten pistorasioiden lisäys joko penkkeihin tai vaunujen seiniin olisi hyvä lisä metroliikenteessä ja sen viihtyvyydessä, jolloin mahdollisesti metroliikenteen käyttäjät lisääntyisivät.

Nuorten aloite pistorasioista metroihin

HEL 2019-004220 T 08 02 02

Kiitos aloitteesta ja anteeksi, että kesti vastata! Metroja hallinnoi liikenneliikelaitos, joka tunnetaan paremmin lyhenteestä HKL. HKL:n käytössä on kolme metrojunasarjaa. Vanhimmat M100- ja M200-metrojunat ovat palvelleet helsinkiläisiä jo useita vuosikymmeniä ja kaluston peruskorjaus on alkanut. Peruskorjauksen yhteydessä M100- ja M200- metrojuniin tullaan lisäämään pistorasiat matkustajien käyttöön. Peruskorjattuja junia palautuu matkustajaliikenteeseen tasaisella tahdilla vuoteen 2023 saakka. Myös uusimman länsimetroa varten hankitun M300- metrojunasarjan osalta junavalmistajalta on jo pyydetty tarjousta latauspistokkeiden lisäämisestä kalustoon.

HKL parantaa kalustonsa laatua systemaattisesti, jotta palvelu olisi mahdollisimman tarkoituksenmukaista ja hyvää. HKL onkin tunnistanut matkustajien tarpeen saada pistorasioita metroon mobiililaitteiden lataamista varten. Erityisesti nyt, kun metrolinja ja matkojen pituus on kasvanut, on tarve aiempaa suurempi.

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045
anna.villeneuve(a)hel.fi
Sari Valasjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35711
sari.valasjarvi(a)hel.fi

Anni Sinnemäki
apulaispormestari