Käsitelty

Pikku Huopalahden lahti

Aloite saapunut 16.12.2023

Olisi kiva, että Pikku Huopalahden lahti puhdistettaisiin niin, että siellä voi uida vaikka en itse asu Pikku Huopalahdessa, mutta käyn siellä välillä. Kun en aina kesäisin ja alku syksystä jaksaisi lähteä kauas kun haluan uimaan mereen ja se pidettäisiin puhtaana

 

Vastaus 29.1.2024

Nuorten aloite Pikku Huopalahden puhdistamisesta uintikelpoiseksi

Hyvä aloitteen tekijä, kiitos aloitteestasi!

Nostit helsinkiläisen elämäntyylin keskiössä olevan asian esiin. Helsinki on merellinen kaupunki, ja olemmekin kaupungin strategiassa sitoutuneet kehittämään Helsingin merellisyyttä. Helsinki ottaa myös vastuuta Itämeren tilasta ja sen suojelusta. Elämä Helsingissä on elämää meren rannalla. On hienoa voida nauttia merestä uiden, veneillen, rantoja pitkin kävellen ja maisemia ihaillen.

Valitettavasti Itämeri on hyvin saastunut meri. Saasteista suuri osa saapuu rannoillemme jokien tuomina. Näin on myös PikkuHuopalahdessa, johon Haaganpuro virtaa tuoden mm. ulosteperäisiä
bakteereja. Uimavesille asetettu hygieeninen raja ylittyy PikkuHuopalahdessa valitettavan säännöllisesti. Jos siis lahdessa olisi uimaranta, siellä jouduttaisiin rajoittamaan uintia – samaan tapaan kuin kesän 2023 aikana uimista ei suositeltu Ison Kallahden, Marjaniemen ja Rastilan uimarannoilla.

Pikku-Huopalahti on myös matala ja pohjan sedimenteissä on hyvin todennäköisesti kaikenlaisia myrkkyjä. Lähellä on sijainnut kaatopaikkoja, ja Haaganpuron valuma-alueen pinta-ala on lahden vesialaan nähden suuri. Tämä tarkoittaa jo mainittujen bakteerien lisäksi suurta määrää
kiintoaineita, jotka puro laskee lahteen. Asiantuntijat eivät suosittele Pikku-Huopalahden ruoppaamista, sillä sedimenttien huono laatu tarkoittaisi, että ne jouduttaisiin nostamaan pois vedestä ja viemään ongelmajätteen käsittelyyn. Samalla lahden luonto ja siinä viihtyvät lajit
saattaisivat vaarantua. Pohjasedimentit muistuttavat jonkinlaista kapselia, jonka avaaminen aiheuttaa suurempaa tuhoa kuin sen jättäminen rauhaan. Vastaavia paikkoja on valitettavasti monia, kuuluisana esimerkkinä Töölönlahti.

Pikku-Huopalahti on laaja vesialue, jonka luonnosta voimme nauttia sen ympärillä kulkevilta poluilta tai veneestä käsin. Uimisen iloista kannattaa käydä nauttimassa Munkkiniemen tai muilla Helsingin lukuisista rannoista. Hyvää kesän ja uintikauden alun odottelua!

Lisätiedot
Anna Villeneuve, erityisasiantuntija, puhelin: 09 310 36045 anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Juhana Vartiainen
Pormestari